Thủ tục xin cấp lại trong trường hợp mất sổ bảo hiểm

Hiện nay có rất nhiều trường hợp trong quá trình thay đổi công ty, nơi làm việc mà tự giữ sổ và dẫn đến làm mất sổ bảo hiểm hoặc hỏng sổ bảo hiểm. Lúc này người lao động cần thực hiện các thủ tục xin cấp lại sổ trong thời gian sớm nhất để được hưởng các chế độ BHXH như bình thường. Cùng Bảo hiểm rủi ro MIC tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Mất sổ bảo hiểm có được cấp lại không?

Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau người lao động thường làm hỏng hoặc mất sổ bảo hiểm xã hội. Vậy theo Khoản 2, Điều 46 Quyết định 595 của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc cấp lại sổ BHXH áp dụng với 03 trường hợp cụ thể như sau:

Mất sổ bảo hiểm có thể được cấp lại

Mất sổ bảo hiểm có thể được cấp lại

 • Cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội (gồm bìa và tờ rời) đối với các trường hợp: làm hỏng; làm mất, gộp sổ BHXH hoặc các trường hợp: thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; mã số của sổ BHXH. Ngoài ra, bao gồm những người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện chưa hưởng.
 •  Cấp lại bìa sổ Bảo hiểm xã hội cho các trường hợp: sai giới tính, sai quốc tịch.
 •  Cấp lại tờ rời Sổ Bảo hiểm xã hội cho các trường hợp: mất sổ, hỏng sổ.

Thủ tục để xin cấp lại sổ BHXH bị mất

Căn cứ pháp lý: Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của BHXH Việt Nam cơ quan thực hiện cấp lại sổ BHXH là cơ quan BHXH tại huyện và tỉnh. Những đối tượng được cấp là: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp trong nước và các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức, Hợp tác xã. 

Thủ tục để xin cấp lại sổ BHXH bị mất

Thủ tục để xin cấp lại sổ BHXH bị mất

Thành phần hồ sơ 

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH theo mẫu TK1-TS đã quy định.
 • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người lao động (Theo Khoản 2, Điều 97, Luật BHXH 2014 và Khoản 1, Điều 27, Quyết định 595/QĐ-BHXH)
 • Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ.

Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH

Bước 1. Lập hồ sơ theo trường hợp tương ứng tại mục 2.1

Bước 2. Nộp hồ sơ 

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả giải quyết yêu cầu.

Đối với đối tượng là người tham gia BHXH:

 • Người đang làm việc và tham gia BHXH tại doanh nghiệp: Nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp tại cơ quan BHXH.
 • Người tham gia BHXH tự nguyện: Nộp hồ sơ tổng Đại lý hoặc nộp trực tiếp tại  cơ quan BHXH.
 • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết trợ cấp BHXH nhưng muốn cấp lại và điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: thì nộp các tại cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Đối với đối tượng là đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công với cách mạng, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Phòng/Tổ chế độ BHXH: cần kê khai hồ sơ có liên quan sau đó nộp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. Hình thức nộp hồ sơ như sau: 

 • Đối với người xin cấp lại nộp hồ sơ giấy trực tiếp cho cơ quan BHXH, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Cách thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH như sau: cá nhân tiến hành đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc đến Tổ chức I-VAN.
 • Đối với đơn vị thực hiện nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Cách thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị lập hồ sơ tại phần mềm kê khai BHXH điện tử của Tổ chức I-VAN hoặc BHXH Việt Nam. Tiến hành ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN.

Mất sổ BHXH có được nhận trợ cấp BHXH 1 lần không?

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH ký từ ngày 01/05/2019) quy định thì cần: 

“Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Đối với việc hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần; hưởng trợ cấp 1 lần trong trường hợp đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, lương hưu nếu ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định quy định theo Điều 109 Luật BHXH; Điều 4, khoản 4 Điều 13, khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP; Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

Trường hợp hưởng BHXH một lần bao gồm:

a1) Sổ BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB”.

Ngoài ra, bạn cần mang theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ tạm trú và thẻ căn cước khi đi nộp hồ sơ. Việc làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần bạn cần phải chú ý là có sổ bảo hiểm mới đủ giấy tờ theo quy định của Luật BHXH. Vậy nên nếu làm mất sổ bảo hiểm, thì bắt buộc phải làm lại để đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ quy định thì mới được rút tiền BHXH 1 lần. 

Trên đây là tất cả những quy định về thủ tục xin cấp lại trong trường hợp làm mất sổ bảo hiểm. Mong rằng thông tin trên có thể giải đáp được thắc mắc cho quý anh chị để chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục dễ dàng và nhanh nhất.