Bảo hiểm tai nạn do điện

Chỉ với 200.000 đồng phí bảo hiểm tai nạn do điện giật thì cả gia đình bạn (lên đến 10 người) được bảo hiểm. Mức bồi thường lên đến 80.000.000 đồng/người/vụ. Chỉ đóng phí một lần duy nhất, có thời hạn bảo hiểm 12 tháng. Cụ thể, bảo hiểm tai nạn do điện: Ai được bảo hiểm? Là tất cả các thành viên trong gia đình có cùng hộ khẩu. Có đồng hồ sử dụng điện đăng ký với công ty điện lực. Ngoài ra, các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chung...

Chi tiết