Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hướng dẫn cho khách hàng khiếu nại về sản phẩm của bạn cung cấp. Trước tình thế chưa biết được có phải những khiếu nại đó thuộc trách nhiệm của mình hay không thì chắc chắn ít nhiều chúng ta cũng bất an về chất lượng sản phẩm của mình. 

Công ty bảo hiểm phi nhân thọ có một sản phẩm bảo hiểm mà nghe qua khó hình dung sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường như thế nào về những khiếu nại đó, đó là:

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Vậy Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm bảo hiểm cho bạn những gì? Đó chính là bảo hiểm trách nhiệm của doanh nghiệp về sản phẩm đã sản xuất ra. Cụ thể những trường hợp sau sẽ không được bồi thường cho người được bảo hiểm:

Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người hoặc tài sản là hậu quả của một hành động/ sai sót có tính chất cố ý của người được bảo hiểm và có thể quy kết một cách hợp lý rằng những thiệt hại đó liên quan tính chất hoặc tình huống của hành động hay sai sót cố ý.

Trách nhiệm mà người được bảo hiểm chấp nhận theo một thoả thuận, trừ khi người được bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù không có thoả thuận đó.

Trách nhiệm đối với việc gây thương tật, ốm đau cho bất kỳ người nào thực hiện hợp đồng dịch vụ với Người được Bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó phát sinh trong quá trình người đó làm thuê cho người được bảo hiểm hoặc trách nhiệm đối với các khoản mà người được bảo hiểm buộc phải trả theo các qui định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.

Nếu có thiệt hại về tài sản thì tài sản thuộc sở hữu hay thuộc quyền cai quản kiểm sót của người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ.

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người và tài sản gây nên bởi hoặc có liên quan đến:

- Gây nên bởi bất kỳ một vật nào mà người được bảo hiểm mua theo những điều kiện mà theo đó trách nhiệm pháp lý của người bán hàng được giới hạn theo quy chế hoặc theo luật phổ thông.

- Do người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện tại bất kỳ nơi nào khác ngoài phạm vi giới hạn địa lý đã quy định.

Trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải gánh chịu về thương tật, tổn thất hay thiệt hại nảy sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thiết kế, bản vẽ, công thức hay tài liệu kỹ thuật của hàng hoá hay phát sinh từ sự chỉ dẫn, lời khuyên hoặc các thông tin về các đặc tính, cách sử dụng, lưu kho hay cách áp dụng của hàng hoá nào đó.

Trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại của những hàng hoá nào đó do người được bảo hiểm cung cấp, nếu tổn thất hay thiệt hại đó có thể quy cho sự khiếm khuyết, tính chất độc hại hoặc tính không thích hợp của sản phẩm đó.

Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:

- Bức xạ ion hoá hay nhiễm xạ do các hoạt động phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải năng lượng hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả qui trình tự đốt cháy hay phân huỷ hạt nhân).

- Các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần cấu tạo hạt nhân.

- Nhiễm bệnh do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ quy trình sản xuất hay mua bán, phân phối, lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các sản phẩm công nghiệp có thành phần amiăng.

- Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến) - P/s: ở Việt Nam chắc chắn không có.

- Nội chiến, bạo động, quần chúng nổi dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, đảo chính, binh biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu.

- Thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp. - P/s: ở Việt Nam chắc chắn không có.

Sai lầm nghiêm trọng khi viết nội dung như trên trong khi bạn cần mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm cho doanh nghiệp của mình. Nhưng không bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

Gọi ngay 0909 556 093 để mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm