Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Doanh nghiệp bạn là nhà sản xuất sản phẩm, là công ty xây dựng, là đơn vị thi công các công trình công cộng, là đơn vị tổ chức sự kiện, là trung tâm thương mại… Dù là lĩnh vực nào đi chăng nữa thì ít nhiều vẫn có tác động đến xung quanh về tài sản cũng như con người (gọi chung là bên thứ ba). Bảo hiểm Quân Đội - MIC cung cấp sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho khách hành nhằm mục đích mang tính an sinh xã hội cũng như đáp ứng yêu cầu bắt buộc của chính quyền sở tại đối với doanh nghiệp của bạn (nếu có).

Vậy Công ty bảo hiểm bảo hiểm cho người mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng là những gì?

Đó là:

- Trách nhiệm đối với bên thứ ba: là trách nhiệm pháp lý của người mua bảo hiểm phải bồi thường (cho bên thứ ba) đối với thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào của bên thứ ba, một (hoặc đồng thời) tổn thất, tổn hại bất ngờ đối với tài sản của bên thứ ba phát sinh từ công việc sản xuất, kinh doanh của người mua bảo hiểm gây ra.

- Chi phí pháp lý: Toàn bộ chi phí kiện tụng mà người mua bảo hiểm phải trả cho bất cứ bên thứ ba và/hoặc chi phí người mua bảo hiểm đã trả với sự đồng ý của công ty  bảo hiểm về bất kỳ khiếu nại nào đòi người mua bảo hiểm phải bồi thường như đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bạn cần mua bảo hiểm, gọi ngay 0909 556 093