Bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu thuyền

Công ty bảo hiểm sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu, thuyền cá thì có trách nhiệm bồi th­ường những tổn thất và chi phí nào cho chủ tàu? Thiệt hại xảy ra toàn bộ hay tổn thất thiệt hại bộ phận xảy ra đối với thân tàu thuyền được bảo hiểm gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau: Đâm va với tàu thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình, đê, đập, kè,...

Chi tiết

Bảo hiểm tàu thủy nội địa

Phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm trong điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu ITC 1995 được quy định như sau: Theo ITC 1995, DNBH chịu những trách nhiệm sau về những tổn thất, thiệt hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm: Tổn thất, thiệt hại của thân tàu bị gây ra bởi: - Hiểm hoạ của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hoạt động được, bao gồm các sự cố: chìm đắm, lật, mắc cạn, đâm va vào bất kỳ vật thể gì không kể nước; - Hoả hoạn, nổ; - Cư­ớp bạo động (violent theft) bởi những người...

Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu thuyền

Để hiểu được bảo hiểm trách nhiệm dân sự bảo hiểm tàu thuyền, trước hết chúng ta hiểu thế nào là bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS): Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự là ai? Công ty bảo hiểm có bảo hiểm cho trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính không? - Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm TNDS nói chung là TNDS - những hậu quả pháp lý mà luật dân sự quy định đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ dân sự nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không...

Chi tiết