Bảo hiểm cháy nổ nhà máy dược phẩm

Dược phẩm là một trong những sản phẩm đặc biệt nhất trong những mặt hàng đặc biệt, có thể gọi là “nhân văn” - nó đảm bảo cho sức khỏe con người cũng như công dụng của nó có thể chữa trị bệnh cho chúng ta. Vì liên quan đến vấn đề hóa, lý và sinh vật học nói chung nên nhà máy sản xuất hoặc trong công tác bảo quản lưu kho có những tiêu chuẩn dành riêng cho ngành này (Tiêu chuẩn GMP-GLP-GSP-GDP…) Trong bảo hiểm cháy nổ nhà máy dược phẩm, doanh nghiệp bảo hiểm cũng đỡ lo...

Chi tiết