Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và bên thứ ba mới nhất

Bảo hiểm này được Chính phủ ban hành mới nhất vào ngày 06/09/2023. Nghị định 67/2023 mới nhất lần này được chính phủ tích hợp 3 loại bảo hiểm bắt buộc là Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Về bảo hiểm bắt buộc đối với 2 loại bảo hiểm: Chủ xe cơ giới và Cháy, nổ bắt buộc ở trang web này đã đăng ở 2 mục sản phảm bảo hiểm tương ứng là Bảo hiểm bắt buộc chủ xe...

Chi tiết

Mua bảo hiểm tai nạn lao động

Tai nạn thì luôn bất ngờ không báo trước. Vâng, mua bảo hiểm tai nạn lao động là cách tốt nhất khi chuyện đã rồi. Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn cung cấp các loại hình bảo hiểm tai nạn mang giá trị nhân văn mà mỗi người chúng ta đều có thể mua một cách dễ dàng và đem lại an tâm trong cuộc sống. Bạn tôi làm ở một công ty gia công cơ khí – một ngành công nhiệp phụ trợ - cũng là công nhân bình thường. Tuy nhiên, bạn ấy thuộc diện lao động chưa...

Chi tiết

Bảo hiểm tai nạn lao động giảm 10%

Giảm ngay phí bảo hiểm 10% để hưởng ứng Tháng hành động An toàn và vệ sinh lao động. Thời gian từ ngày 01/05/2018 đến hết ngày 31/05/2018. Một tháng duy nhất trong mỗi một năm. Là chủ doanh nghiệp hành động vì người lao động của mình. Mua bảo hiểm tai nạn lao động.

Chi tiết

Cách nào để mua bảo hiểm xây dựng được bồi thường

Nếu các bạn quan tâm, rủi ro trong xây dựng xảy ra gây sập 2 căn nhà và hư hỏng một căn nhà ở phường 2, quận Tân Bình đêm ngày 02/09, nhận định ban đầu do nguyên nhân công trình xây dựng nhà phố ở giữa trong quá trình thi công đã gây sập nhà hàng xóm. Trách nhiệm pháp lý là chủ nhà phải đền bù theo luật Dân sự 2015 ở Điều 605: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt...

Chi tiết

Bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng

Thông tư 329 hướng dẫn bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng: Tóm lược thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính Phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn: Điều khoản, biểu phí bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; Bảo hiểm người lao động thi công trên công trường; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư...

Chi tiết