Lý do chọn mua bảo hiểm hàng hóa điều kiện A

Các chủ hàng xuất nhập khẩu nói chung hay các doanh nghiệp logistic khi mua bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển thường chọn mua bảo hiểm điều kiện A với các rủi ro xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm bị tổn thất có phạm vi bảo hiểm rất rộng như sau:

- Cháy hoặc nổ.

- Tàu, sà lan bị mắc cạn, đâm hoặc lật úp.

- Phương tiện vận tải bị lật đổ hoặc trật bánh (mở rộng bảo hiểm từ kho đến cảng hoặc từ cảng đến kho).

- Tàu, sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển đâm va nhau hoặc đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.

- Dỡ hàng tại cảng lánh nạn.

- Hy sinh tổn thất chung.

- Ném hàng xuống biển.

- Nước cuốn hàng khỏi tàu.

- Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.

- Nước biển chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.

- Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng hay dỡ hàng khỏi sà lan.

- Thời tiết xấu.

- Cướp biển.

- Manh động, hành động manh tâm. Ngoại trừ những mất mát hư hỏng hay chi phí được cho là do việc làm xấu của người được bảo hiểm.

- Các rủi ro đặc biệt như: Hàng không giao, giao thiếu, mất cắp, bể vỡ ướt.

Giả sử, chủ hàng đã mua bảo hiểm hàng hóa điều kiện A, nếu xảy ra chiến tranh mà hàng hóa trong qua trình vận chuyển bị tổn thất do nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh có được bảo hiểm không? Vâng, sẽ không được bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua bảo hiểm muốn được bồi thường thì doanh nghiệp bảo hiểm có đồng ý không? Đồng ý; và phải có đóng thêm phụ phí bảo hiểm. Tuy nhiên, một điều lưu ý quan trọng như sau, người yêu cầu phải cân nhắc khi mua bảo hiểm bổ sung điều kiện này: Điều kiện bảo hiểm chiến tranh chỉ được bảo hiểm khi hàng còn ở trên tàu và phaải có 5 quốc gia tuyên bố chiến tranh thì mới được gọi là chiến tranh.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, thì các loại hàng hóa có giá trị cao, dễ bị mất cắp, dễ bị tổn thất thì thì tốt nhất là nên mua điều kiện bảo hiểm A. Nếu hàng hóa được xếp trên boong tàu thì thì chủ hàng chỉ có thể mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm C để đỡ tốn phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Xem cách tính: Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tại đây.

Yêu cầu mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, gọi ngay 0909 556 093