Tìm mua bảo hiểm cháy nổ

Với thời đại công nghệ số và điện thoại thông minh, bạn có thể tìm mua bảo hiểm cháy nổ bất cứ đâu khi tìm kiếm trên Google. Với một chiếc điện thoại smart, bạn có thể search tìm kiếm các Công ty bán bảo hiểm cháy nổ. các Công ty này hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bạn thường thấy là Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn (Bảo hiểm Quân Đội), Công ty bảo hiểm Bảo việt, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty bảo hiểm Dầu khí (PVI)… Các công ty này được cấp phép, hoạt động và được giám sát bởi Hiệp hội bảo hiểm Việt nam và Bộ tài Chính.

Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu tìm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì bạn có thể liên hệ các công ty bảo hiểm phi nhân thọ nêu trên. Ở đây, bạn được tư vấn cặn kẽ những quyền lợi bảo hiểm cũng những thủ tục cần thiết khi mua bảo hiểm cháy nổ, đặc biệt là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ và gây tổn thất cho cộng đồng.

Cụ thể, người được bảo hiểm sẽ được bồi thường thiệt hại tài sản do rủi ro cháy hoặc nổ thuộc phạm vi bảo hiểm, không bị loại trừ; Chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng theo tùy theo ngành nghề hoặc nhóm ngành sản xuất tương tự nhau có biểu phí cháy nổ bắt buộc giống nhau. Ví dụ thứ nhất: Ngành sản xuất bao bì nhựa và ngành may mặc thì có tỷ lệ phí bảo hiểm là bằng nhau. Áp dụng chung mức phí bảo hiểm cháy nổ với tỷ lệ là 0,2% trên tổng giá trị tài sản mua bảo hiểm. Tài sản cần mua bảo hiểm theo Nghị định 23/2018 /NĐ-CP quy định phải là kết cấu xây dựng, máy móc thiết bị và cuối cùng là hàng hóa (nếu là đơn vị sản xuất). Ví dụ thứ 2 cho ngành dịch vụ: Chung cư, Trường học thì mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với tỷ lệ là 0,05% trên tổng giá trị kiến trúc xây dựng, trang thiết bị đi kèm theo. Như vậy, chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các công ty bảo hiểm là như nhau vì các bên đang phải áp dụng biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Chính phủ ban hành.

Mỗi công ty cung cấp bảo hiểm cháy nổ khi tư vấn xong với người phụ trách bên mua bảo hiểm thường sẽ là gửi bản chào phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hoặc một bản thảo hợp đồng trước khi đi đến thỏa thuận chính thức là phát hành hợp đồng bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Một bản chào phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thường bao gồm các nội dụng sau:

- Thông tin người được bảo hiểm (tên, địa chỉ)

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh

- Địa điểm được bảo hiểm

- Điều kiện/ phạm vi bảo hiểm (Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP hoặc theo quy tắc bảo hiểm do công ty bảo hiểm phát hành)

- Điều khoản bảo hiểm bổ sung và loại trừ bảo hiểm

- Tài sản được bảo hiểm (kèm giá trị tài sản bảo hiểm)

- Số tiền bảo hiểm (thường bằng giá trị tài sản)

- Tỷ lệ % phí bảo hiểm

- Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm * Tỷ lệ phí bảo hiểm

- Mức khấu trừ

- Thời hạn bảo hiểm (thường là 1 năm).

Như vậy, sau khi tìm được công ty bán bảo hiểm cháy nổ bằng các tìm kiếm trên mạng internet hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến công ty bảo hiểm nếu bạn đã biết sẵng số điện thoại 0909556093 thì bạn sẽ có thể có một hợp đồng bảo hiểm cháy nổ hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vừa đảm bảo khả năng tài chính hoặc ổn định sản xuất trở lại nếu không may bị thiệt hại tổn thất do rủi ro cháy, nổ và vừa tuân thủ quy định của pháp luật về công tác PCCC và bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (nếu có).

Để có được bản thông báo phí bảo hiểm cháy nổ nhanh nhất, bạn chuẩn bị trước 3 thông tin sau để gửi cho công ty bảo hiểm bằng email, bao gồm:

Tên công ty, địa chỉ, địa điểm bảo hiểm

Ngành nghề kinh doanh, hàng hóa bảo hiểm là gì (nếu là đơn vị sản xuất)

Trị giá tài sản bảo hiểm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính được chi phí mua bảo hiểm cho doanh nghiệp mình để thông báo cho bộ phận tài chính chuẩn bị số tiền để mua bảo hiểm cháy nổ bằng cách lấy giá trị tài sản mua bảo hiểm nhân với tỷ lệ phí bảo quy định ở Phụ lục 2 của Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ban hành. Lick xem Biểu phí bảo hiểm cháy nổ tại đây.

Tìm mua bảo hiểm cháy nồ, gọi ngay 0909556093