Hợp đồng bảo hiểm bao

Hợp đồng bảo hiểm bao là gì

Hợp đồng bảo hiểm bao là hợp đồng bảo hiểm trong đó người bảo hiểm nhận bảo hiểm một khối lượng hàng vận chuyển trong nhiều chuyến phát sinh trong thời hạn bảo hiểm của hợp đồng này đang còn có hiệu lực. Hợp đồng dạng này thường được ký có thời hạn 1 năm. Và khi ký hợp đồng bảo hiểm, chưa biết rõ sẽ phát sinh số lượng, khối lượng là bao nhiêu. Hợp đồng bảo hiểm bao quy định cứ mỗi lần vận chuyển một chuyến hàng thuộc khối lượng đã nói trên, người được bảo hiểm khai báo đầy đủ các chi tiết cần thiết như số hợp đồng mua bán (Sales contract), cách đóng gói (Packing list), vận tải đơn (Bill of lading), tên hàng được bảo hiểm (Description of goods)..., khi đó, người bảo hiểm có thể ký xác nhận vào giấy yêu cầu bảo hiểm và fax lại để thông báo cho người được bảo hiểm hoặc xác nhận bằng email, xem như chuyến hàng đó được bảo hiểm và đó cũng là quy trình bảo hiểm cho một chuyến hàng phát sinh trong hợp đồng bảo hiểm bao và đảm bảo không bỏ sót chuyến hàng nào, tạo điều kiện thuận lợi cho cả đôi bên. Đảm bảo phí bảo hiểm hàng hóa phát sinh trong tháng được thanh toán đầy đủ cho người bảo hiểm. Loại hợp đồng này đơn giản và dễ dàng cho người được bảo hiểm như hợp đồng chấp nhận người bảo hiểm vẫn chịu trách nhiệm kể cả khi được bảo hiểm vì nguyên do hợp lý, khai báo chậm trong lúc hàng đến cảng cuối cùng. Một số nước quy định giấy khai báo từng chuyến hàng phải gửi đến người bảo hiểm trong hạn 8 ngày, từ ngày chủ hàng nhận được giấy báo hàng đã xếp lên tàu ở cảng đi.

Ở Việt Nam, hợp đồng bảo hiểm bao được ký kết hàng năm giữa công ty xuất nhập khẩu và công ty bảo hiểm để bảo hiểm hàng nhập/ xuất theo điều kiện (giá trị bảo hiểm của lô hàng) FOB hay CFR, cụ thể như sau:

Người được bảo hiểm có thể ký kết trước với người bảo hiểm một hợp đồng bảo hiểm bao cho những hàng hóa cần được bảo hiểm, trong đó ghi rõ tên hàng được bảo hiểm, loại tàu chở hàng, cách tính trị giá bảo hiểm của hàng, số tiền bảo hiểm tối đa của mỗi chuyến hàng và điều kiện bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí (thường là 01 tháng và thanh toán vào ngày 05 của tháng tiếp theo) và những điểm giao kết liên quan khác đã được thỏa thuận giữa 2 bên.

Khi bắt đầu xếp hàng lên tàu hay khi nhận được thông báo xếp hàng, người được bảo hiểm thông báo cho người bảo hiểm biết càng sớm càng tốt mọi thông tin liên quan đến chuyến hàng mà người bảo hiểm cần biết. Tuy nhiên, việc thông báo này không được quá chậm sau khi tàu bắt đầu dỡ lô hàng đầu tiên tại cảng đến cuối cùng ghi trên hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Nếu người được bảo hiểm cố ý không thông báo hoặc thông báo không kịp thời hay sai lệch (Trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm chính thức cho mỗi chuyến hàng theo hợp đồng bảo hiểm bao đã ký kết, nhân viên công ty bảo hiểm gửi chứng nhận bảo hiểm bản thảo (draft) cho người được bảo hiểm kiểm tra trước), người bảo hiểm có quyền kết thúc hợp đồng, ngay khi phát hiện tình hình đó và thu toàn bộ số phí bảo hiểm phải trả, trước khi hợp đồng kết thúc.

Trong hợp đồng bảo hiểm bao hai bên thỏa thuận các vấn đề chung nhất có tính nguyên tắc như: Nguyên tắc chung, phạm vi trách nhiệm, việc đóng gói hàng, loại phương tiện vận chuyển, các yêu cầu bảo hiểm, cách tính giá trị bảo hiểm, phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm, Giám định, khiếu nại, đòi bồi thường, hiệu lực hợp đồng, xử lý tranh chấp...

Muốn chọn làm đối tác lâu dài, chọn Bảo Hiểm MIC Bắc Sài Gòn làm đơn vị cung cấp bảo hiểm hợp đồng bao, gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 0909 556093 hoặc gửi lời đề nghị đến email: trandinh24h@gmail.com

Địa chỉ Công ty Bảo Hiểm MIC Bắc Sài Gòn. 672 A35 đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM

Thông tin liên quan: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa logistics