Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng ở khu công nghiệp

Bảo hiểm cháy nổ nhà xường, nhà máy, công xưởng ở các khu công nghiệp, khu chế xuất thường được tư vấn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đi kèm với mọi rủi ro tài sản thiệt hại khác. Đối tượng bảo hiểm là nhà xưởng, kiến trúc xây dựng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hàng hóa - nguyên vật liệu tồn kho. Chi phí mua bảo hiểm chắc chắn khi mua tại Bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn sẽ không cao hơn phí Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Bộ tài chính ban hành - Nghị định 97 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Chi tiết

Bảo hiểm nhà xưởng

Khi kê khai danh mục tài sản mua bảo hiểm nhất là kê khai những tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc thiết bị thì số tiền bảo hiểm kê khai như thế nào sẽ đảm bảo quyền lợi và hợp lý nhất. Kê khai số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị tài sản được bảo hiểm hay kê khai số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm: Ý nghĩa của bảo hiểm tài sản (cụ thể bảo hiểm nhà xưởng) là rủi ro tổn thất của người được bảo hiểm sẽ...

Chi tiết