Bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu thuyền

Công ty bảo hiểm sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu, thuyền cá thì có trách nhiệm bồi th­ường những tổn thất và chi phí nào cho chủ tàu?

Thiệt hại xảy ra toàn bộ hay tổn thất thiệt hại bộ phận xảy ra đối với thân tàu thuyền được bảo hiểm gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau:

 • Đâm va với tàu thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước
 • Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình, đê, đập, kè, cầu cảng
 • Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu, thuyền
 •  Vứt bỏ tài sản khỏi tàu, thuyền trong tr­ường hợp cần thiết và hợp lý
 • Mất tích
 •  Động đất, sụt lở, núi lửa phun, m­a đá hay sét đánh
 • Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng
 • Bão tố, sóng thần, gió lốc
 •  Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do ẩn tỳ trong các bộ phận của vỏ tàu, máy tàu gây ra với điều kiện kiểm tra giám định bình th­ường không thể phát hiện được và loại trừ tổn thất đối với bản thân nồi hơi, trục cơ hoặc bộ phận có ẩn tỳ ấy
 •  Sơ suất của thuyền trư­ởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của doanh nghiệp sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm.

Ngoài những nguyên nhân gây ra trực tiếp như trên được bảo hiểm, Công ty bảo hiểm còn bồi th­ường thêm những chi phí cần thiết và hợp lý cho người được bảo hiểm được trong các tr­ường hợp sau:

 •  Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng đã được người bảo hiểm đồng ý trước;
 • Kiểm tra, giám định h­ hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm
 •  Đóng góp chi phí tổn thất chung do phải hy sinh vứt bỏ tài sản, hàng hóa chuyên chở để cứu tàu, thuyền
 •  Kiểm tra đáy tàu thuyền sau khi mắc cạn kể cả trong tr­ường hợp không phát hiện được tổn thất.

Tổn thất của tàu thuyền gây ra từ quyết định của một cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm trực tiếp gây ra bởi tổn hại của tàu thuyền được bảo hiểm với điều kiện hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó không phải là do thiếu mẫn cán hợp lý của người được bảo hiểm, chủ tàu thuyền hay người quản lý tàu thuyền trong việc phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm.

Tổn thất của tàu thuyền được bảo hiểm xảy ra trong tr­ường hợp lai dắt và trợ giúp tàu thuyền khác khi gặp nạn hoặc lai dắt theo tập quán.