Bảo hiểm chủ nuôi chó

Bảo hiểm trách nhiệm của chủ nuôi chó mèo Thú cưng nói chung và chó mèo nói riêng, ngày nay chúng không chi là vật nuôi đơn thuần mà là một người bạn của rất nhiều người, đặc biệt là những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, giàu có. Họ coi chúng như một thành viên trong gia đình. Cũng vì thế, con người chúng ta có bảo hiểm gì thì chúng cũng được bảo hiểm giống như vậy. Tuy nhiên, vì chúng là vật nuôi dù đã được thuần chủng và lại tạo cả ngàn năm nay nhưng bản...

Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Doanh nghiệp bạn là nhà sản xuất sản phẩm, là công ty xây dựng, là đơn vị thi công các công trình công cộng, là đơn vị tổ chức sự kiện, là trung tâm thương mại… Dù là lĩnh vực nào đi chăng nữa thì ít nhiều vẫn có tác động đến xung quanh về tài sản cũng như con người (gọi chung là bên thứ ba). Bảo hiểm Quân Đội - MIC cung cấp sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho khách hành nhằm mục đích mang tính an sinh xã hội cũng như đáp ứng yêu...

Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hướng dẫn cho khách hàng khiếu nại về sản phẩm của bạn cung cấp. Trước tình thế chưa biết được có phải những khiếu nại đó thuộc trách nhiệm của mình hay không thì chắc chắn ít nhiều chúng ta cũng bất an về chất lượng sản phẩm của mình.  Công ty bảo hiểm phi nhân thọ có một sản phẩm bảo hiểm mà nghe qua khó hình dung sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường như thế nào về những khiếu nại đó, đó là: Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm Vậy Bảo hiểm trách nhiệm sản...

Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm tư vấn giám sát

Những công việc của nhà thầu khi ký kết hợp đồng tư vấn giám sát thi công thường là: - Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo qui định của pháp luật. - Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng. - Kiểm tra về nhân lực (đã có chứng chỉ an toàn lao động chưa, đã mua bảo hiểm tai nạn lao động chưa), thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình (đã mua bảo hiểm máy móc thiết...

Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư

Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn thì đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm pháp lý của bên mua bảo hiểm đối với bên thứ ba phát sinh từ dịch vụ, công việc chuyên môn là thiết kế hoặc tư vấn hoặc cả 2 bao gồm tư vấn và thiết kế. Phạm vi công việc chuyên môn của bên mua bảo hiểm là: Lập dự án đầu tư; Tư vấn xây dựng; Quản lý dự án; Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra dự án; Thẩm tra thiết kế; Dự toán; Giám sát...

Chi tiết