Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Nội dung Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 2016 

Điều 1. Định nghĩa

"Thiệt hại"  là các tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm.

"Mức khấu trừ" là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong  mỗi và mọi tổn thất tại mỗi địa điểm được bảo hiểm.

Điều 2. Những rủi ro được bảo hiểm

A. HỎA HOẠN (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

- Động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên,

- Thiệt hại gây ra do

 1. bốc cháy vì tài sản tự lên men hay tỏa nhiệt, hoặc
 2. chịu tác động của bất kỳ quá trình nào có liên quan đến việc sử dụng nhiệt.

- Bất kỳ Thiệt hại nào gây nên bởi hoặc do hậu quả của việc đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoang mạc, rừng nhiệt đới, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai, dù là ngẫu nhiên hay không

SÉT chỉ bồi thường cho những thiệt hại về tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi sét.

NỔ

a) Nồi hơi hoặc

b) Khí gas

 

được sử dụng với mục đích sinh hoạt nhưng loại trừ những Thiệt hại  gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.

 Điều 3. Những rủi ro sau đây chỉ có thể được bảo hiểm khi nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 B. NỔ, nhưng loại trừ:

Thiệt hại xảy ra đối với nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi tiết kiệm, các loại bình chứa, máy móc hoặc thiết bị có sử dụng áp suất hoặc đối với các chất liệu chứa trong các máy móc thiết bị đó do chúng bị nổ.

C.   MÁY BAY và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào

D.   Gây rối, đình công, bế xưởng những Thiệt hại gây nên trực tiếp bởi:

- hành động của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác vào việc làm mất trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công, bãi công hay sa thải hay không),

- hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hay toan tính trấn áp bất kỳ hành động gây rối nào hay hạn chế tối đa hậu quả của những hành động gây rối đó,

- hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hay người bị sa thải nào nhằm ủng hộ bãi công hoặc chống sa thải,

- hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp nào nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn những hành động như vậy hay hạn chế hậu quả của những hành động đó,

nhưng loại trừ:

1. Những Thiệt hại gây nên bởi, hay do hậu quả, trực tiếp hay gián tiếp của: các hành động khủng bố của một người hay một nhóm người nhân danh hay có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào

- Phong trào quần chúng có quy mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng,

- Hành động ác ý của bất cứ người nào (dù cho hành động ấy có được thực hiện trong việc gây mất trật tự xã hội hay không) nhưng không phải là những hành động cố ý của người tham gia bãi công hoặc của công nhân bị sa thải nhằm ủng hộ bãi công hoặc chống lại việc sa thải,

2.

 1. tổn thất do mất thu nhập, do chậm trễ, do mất thị trường hay bất kỳ tổn thất nào mang tính chất hậu quả hay mang tính chất gián tiếp khác dưới bất kỳ phương diện và hình thức nào,
 2. Thiệt hại do ngừng toàn bộ hay một phần công việc của Người được bảo hiểm hoặc do làm chậm trễ, bị gián đoạn hay ngừng bất kỳ một quy trình hoạt động nào,
 3. Thiệt hại do Người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hay tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, phá huỷ theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp,
 4. Thiệt hại do Người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hay tạm thời bất kỳ ngôi nhà nào, do bị người khác chiếm hữu bất hợp pháp,

Quy định rằng, MIC không được miễn trách nhiệm theo các điểm 2(c) hoặc 2(d) đối với những Thiệt hại vật chất xảy ra với tài sản được bảo hiểm trước khi bị tước quyền sở hữu tạm thời hoặc trong thời gian bị tước quyền sở hữu tạm thời.

E. Hành động ác ý

Thiệt hại xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm mà nguyên nhân trực tiếp là hành động ác ý của bất cứ người nào (dù cho hành động này có xảy ra trong quá trình gây rối trật tự xã hội hay không) nhưng loại trừ những Thiệt hại do trộm cắp hay cố gắng thực hiện hành động trộm cắp gây ra.

MIC chỉ đồng ý bảo hiểm rủi ro này khi Người được bảo hiểm mua bảo hiểm cho Rủi ro D và áp dụng các điểm loại trừ của rủi ro D (ngoại trừ điểm loại trừ 1(c)).

F.  Động đất hoặc núi lửa phun, bao gồm cả lũ lụt và nước biển dâng do hậu quả của động đất hoặc núi lửa phun

G. Giông và bão nhưng loại trừ:

(1)       Thiệt hại gây ra do:

a) Nước tràn từ các nguồn nước tự nhiên hay nhân tạo, các kênh, hồ, đê, đập, các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn,

b) Nước tràn từ biển dù là do bão hay các nguyên nhân nào khác gây ra,

(2)     Thiệt hại gây ra do sương muối, sụt lở đất,

     c) Thiệt hại xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời.

d) Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.

e) Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước và mưa tràn vào các công trình thông qua các cửa và các ô trống khác do tác động trực tiếp của giông bão.

H.  Giông, bão, lụt nhưng loại trừ: 

 1. Thiệt hại gây ra do sương muối, sụt lở đất,
 2. Thiệt hại xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời,
 3. Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.
 4. Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước và mưa tràn vào các công trình thông qua các cửa và các ô trống khác do tác động trực tiếp của giông bão,
 5. Thiệt hại do nước tràn từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của Người được bảo hiểm.

I. Tràn nước từ các bể chứa nước và thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước nhưng loại trừ :

(a)       Thiệt hại do nước thoát ra, rò rỉ từ hệ thống Sprinkler được lắp đặt tự động,

(b)       Thiệt hại tại những công trình, ngôi nhà bỏ trống hoặc không có người sử dụng.

J. Đâm va do xe cộ hoặc súc vật đâm vào

Điều 4. NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC RỦI RO

Quy tắc này không bảo hiểm :

1. Những Thiệt hại gây ra:

a)  Những Thiệt hại gây ra do:

       i)  Gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân trừ khi rủi ro D được ghi nhận là được bảo hiểm thể hiện trong Giấy chứng nhận, nhưng chỉ với phạm vi bảo hiểm đã quy định tại rủi ro đó.

       ii) Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến,

       iii) Binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm, tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hoá, phá hoại và/hoặc hành động khủng bố do một người hoặc một nhóm người hành động đại diện cho hoặc có liên quan đến một tổ chức ("khủng bố" có nghĩa là việc sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị và bao gồm cả việc sử dụng bạo lực vì mục đích khiến cho công chúng hoặc một bộ phận công chúng hoảng sợ).

b)  Những Thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ Thiệt hại đó hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả nào, trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi hoặc phát sinh từ:

     i) Nguyên liệu vũ khí hạt nhân,

     ii) Sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào,

     iii) Phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ "đốt cháy" sẽ bao gồm cả quá trình phản ứng phân huỷ hạt nhân tự phát.

c) Những Thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ máy móc, khí cụ điện nào hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, rò rỉ điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

Tuy nhiên, điểm loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, khí cụ điện hoặc những bộ phận của thiết bị điện chịu tác động trực tiếp của những hiện tượng nêu trên chứ không áp dụng với những máy móc, khí cụ và thiết bị điện bị phá huỷ, hư hại do cháy phát sinh từ các máy móc thiết bị nói trên,

d) Những Thiệt hại gây ra do sự ô nhiễm, nhiễm bẩn, ngoại trừ (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác) những Thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do:

        i) ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm,

       ii) bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

2.

a)  Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi, vàng bạc và đá quý, tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lãnh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, hàng mẫu, vật mẫu, quần áo mẫu, tượng, sơ đồ, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, trừ khi được xác định cụ thể là chúng được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này,

b) Thiệt hại xảy ra đối với những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm hay lẽ ra được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, ngoại trừ phần Thiệt hại vượt quá số tiền được bồi thường hay lẽ ra được bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải nếu không  có hợp đồng bảo hiểm này.

3. Những Thiệt hại mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, trừ Thiệt hại về tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được xác nhận là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG 

1. Tính đồng nhất của hợp đồng bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.

2. Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực

Hợp đồng bảo hiểm sẽ vô hiệu trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo hoặc mô tả sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.

3. Thay đổi và di chuyển

Trong bất kỳ trường hợp nào trong số những tình huống nêu dưới dây, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực đối với tài sản bị tổn thất trừ khi trước khi xảy ra Thiệt hại,  Người được bảo hiểm đã được sự chấp thuận của MIC bằng một điều khoản sửa đổi bổ sung do MIC hay đại diện của họ ký :

a) Người được bảo hiểm thay đổi hoạt động kinh doanh hay sản xuất của họ, hoặc thay đổi tính chất sử dụng hoặc thay đổi bất kỳ tình trạng nào khác làm ảnh hưởng đến ngôi nhà được bảo hiểm, hoặc ngôi nhà chứa tài sản được bảo hiểm và do đó làm tăng nguy cơ gây Thiệt hại cho  các tài sản được bảo hiểm;

b) Bất kỳ ngôi nhà nào được bảo hiểm nào hoặc bất kỳ ngôi nhà nào chứa các tài   sản được bảo hiểm bị bỏ trống (không có người cư trú) hơn 30 ngày;

c) Tài sản được bảo hiểm bị di chuyển tới bất kỳ ngôi nhà hoặc nơi nào khác ngoài  ngôi nhà được bảo hiểm;

d) Quyền lợi của Người được bảo hiểm đối với các tài sản được bảo hiểm chấm dứt trừ  khi do hiệu lực của luật pháp.

4. Huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Hiệu lực của Đơn bảo hiểm này có thể được chấm dứt tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó, MIC sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở  tỷ lệ phí ngắn hạn áp dụng cho thời gian Đơn bảo hiểm có hiệu lực. Hiệu lực của Đơn này cũng có thể được chấm dứt theo quyết định của MIC. Trong trường hợp này, MIC sẽ thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc này, và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo huỷ bỏ cho đến ngày kết thúc hiệu lực của Đơn bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

5. Cam kết.                                      

Bất kỳ cam kết nào được đưa ra hoặc có thể được đưa ra đối với đơn bảo hiểm này cũng sẽ có hiệu lực và tiếp tục giữ hiệu lực suốt trong thời hạn bảo hiểm kể từ thời gian cam kết được đưa ra. Mọi vi phạm trong cam kết, dù làm tăng thêm nguy cơ rủi ro sẽ là trở ngại đối với việc khiếu nại đòi bồi thường. Tuy nhiên nếu đơn bảo hiểm được tái tục thì các khiếu nại liên quan tới những Thiệt hại xảy ra trong thời hạn tái tục tiếp theo đó của Đơn bảo hiểm sẽ không bị tác động bởi lý do vi phạm cam kết trong thời gian trước khi tái tục đơn bảo hiểm.

6. Các biện pháp đề phòng tổn thất 

Người được bảo hiểm phải luôn luôn duy trì  tài sản được bảo hiểm trong trạng thái được bảo dưỡng tốt và phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý nhằm đề phòng tổn thất cho tài sản được bảo hiểm,

Điều 7. NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

1. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

(a)  Ngay lập tức

            i) Thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị mất

            ii) Thông báo cho MIC bằng văn bản và

            iii) Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những Thiệt hại do hành  động phá hoại hay với mục đích ác ý, 

(b) Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nữa nếu MIC cho phép, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho MIC :

             i) hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các hạng mục tài sản bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất,

ii) thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải thu thập và cung cấp cho MIC các sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, các hoá đơn, chứng từ, biên lai,  các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của MIC và những tài liệu khác mà MIC có thể yêu cầu một cách hợp lý  đồng thời Người được bảo hiểm phải gửi cho PJICO một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

2. Mất quyền lợi.

Tất cả các quyền lợi theo quy tắc bảo hiểm này sẽ bị bãi bỏ nếu khiếu nại đòi bồi thường đưa ra là gian dối hoặc Người được bảo hiểm hay đại diện của họ sử dụng các hành vi, thủ đoạn nhằm trục lợi qua đơn bảo hiểm này hoặc Thiệt hại gây ra do hành động có chủ tâm hay có sự đồng loã của Người được bảo hiểm.

3. Khôi phục tài sản.

MIC tuỳ theo sự lựa chọn của mình, có thể sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị tổn thất, thay vì trả tiền bồi thường tổn thất, hoặc có thể cộng tác với các công ty bảo hiểm khác để thực hiện những việc đó.Tuy nhiên, MIC không buộc phải phục hồi tài sản một cách hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ với mức độ hoàn cảnh thực tế cho phép và trong mọi trường hợp không buộc phải chi cho việc phục hồi  một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

Nếu MIC chọn phương án thay thế hoặc phục hồi tài sản thì Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho MIC tất cả các bản vẽ, các tài liệu kỹ thuật và tất cả các thông tin cần thiết khác mà MIC yêu cầu. Và không một hành động nào mà do MIC thực hiện hoặc buộc phải thực hiện với mục đích xem xét việc thay thế hay phục hồi tài sản được coi như là MIC đã lựa chọn việc sửa chữa hoặc thay thế.

Nếu trong mọi trường hợp MIC không thể thực hiện được việc thay thế hoặc phục hồi tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương hoặc các quy định khác về bảo vệ cảnh quan của đường phố hoặc xây dựng các ngôi nhà cao tầng,... thì MIC trong mọi trường hợp sẽ chỉ có trách nhiệm trả khoản tiền cần thiết cho việc phục hồi hoặc thay thế tài sản đó với giả thiết là nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ.

4. Quyền lợi của MIC khi có tổn thất xảy ra

Sau khi xảy ra một Thiệt hại dẫn đến việc khiếu nại đòi bồi thường, MIC và người đại diện của MIC có quyền thực hiện những công việc sau đây mà không bị quy trách nhiệm hoặc không phương hại đến quyền cuả MIC :

(a)  vào kiểm tra giữ nguyên hiện trường nơi xảy ra tổn thất,

(b) niêm phong hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm giao cho MIC tạm giữ tài sản được bảo hiểm với các mục đích hợp lý và xử lý theo cách hợp lý,

Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản bị tổn thất cho MIC dù cho tài sản đó đang được MIC tạm giữ hoặc không.

5. Bảo hiểm tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)

Tại thời điểm xảy ra Thiệt hại, số tiền bảo hiểm nhỏ hơn tổng giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm, thì Người được bảo hiểm sẽ phải tự gánh chịu phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị hoặc trách nhiệm bồi thường của MIC sẽ bằng giá trị Thiệt hại nhân với tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất. Nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ này được áp dụng riêng rẽ với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.

6. Đóng góp bồi thường.

Nếu tại thời điểm xảy ra Thiệt hại, tài sản đó đã được bảo hiểm bằng một Đơn bảo hiểm khác, thì trong bất kỳ trường hợp nào trách nhiệm của MIC cũng chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ cho bảo hiểm này theo tỷ lệ.

Nếu như có bất kỳ một đơn bảo hiểm nào khác cùng bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm, trong đó có điều khoản quy định không chấp nhận bồi thường hoặc đóng góp bồi thường một phần hoặc toàn bộ với các đơn bảo hiểm khác thì trách nhiệm của MIC theo hợp đồng bảo hiểm sẽ giới hạn ở phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ của số tiền bảo hiểm chia cho giá trị thực tế của tài sản.

7. Thế quyền đòi bồi thường.

MIC có quyền yêu cầu người được bảo hiểm thực hiện hay tham gia thực hiện hoặc cho phép tiến hành MIC thực hiện mọi công việc cần thiết và hợp lý nhằm bảo lưu các quyền và các biện pháp tự bào chữa hoặc nhằm đòi các bên thứ ba miễn trách hoặc bồi thường. Đó là các quyền mà MIC được hưởng sau khi bồi thường cho Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các công việc này có thể được tiến hành hay yêu cầu tiến hành trước hay sau khi MIC bồi thường.

8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp hay phát sinh từ Quy tắc bảo hiểm này nếu không giải quyết được bằng thương lượng giữa MIC và Người được bảo hiểm sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

Liên hệ tư vấn: 0909556093