BẢO HIỂM TÀI SẢN NHÀ XƯỞNG

Mua bảo hiểm nhà xưởng

Doanh nghiệp mua bảo hiểm tài sản cần lưu ý những rủi ro có tính chất như sau có thể sẽ bị loại trừ bảo hiểm khi xảy ra  tổn thất cho tài sản. Tổn thất hay thiệt hại Xảy ra do: - Nổi loạn, bạo động dân sự; - Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự; - Bị Khủng bố (sử dụng bạo lực nhằm các mục đích chính trị, hay việc sử dụng bạo lực nào nhằm gây hoang mang trong xã hội). Để những rủi ro này thuộc phạm vị bảo hiểm thì quý doanh nghiệp nên yêu cầu nhân viên bảo hiểm bổ sung các điều khoản này vào hợp đồng. Ngoài ra còn có: - Phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân; - Các thuộc tính phóng xạ, độc, nổ hoặc các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ, hạt nhân hay các bộ phận của thiết bị đó; - Thiết bị điện chạy quá tải, quá áp lực, chập điện, tự đốt nóng, rò rỉ điện do bất cứ nguyên nhân nào (kể cả sét); - Những tổn thất do hành động cố ý hoặc đồng loã của Người được bảo hiểm gây ra.  
Còn có những tổn thất về: - Hàng hoá nhận  ký gửi, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, tem phiếu, tài liệu, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, hoạ đồ, bản thiết kế, chất nổ; - Mất mát hay hư hại đối với những tài sản tự nhiên; - Tài sản bị cướp hay bị mất trộm; - Những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba - Những thiệt hại trong phạm vi mức miễn thường (số tiền tối thiểu mà trong hợp đồng bảo hiểm tài sản thể hiện sẽ không bồi thường - miễn bồi thường).

Việc mua bảo hiểm tài sản dưới giá trị cũng thuộc diện loại trừ một phần trách nhiệm bồi thường. Nghĩa là nếu vào thời điểm xảy ra tổn thất, tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường theo tỷ lệ tương ứng tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Nhưng cách tính bồi thường này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với mọi hạng mục được bảo hiểm. Để tránh trường hợp này, quý khách cần mua bảo hiểm đúng giá trị đối với tài sản cố định, còn đối với hàng hóa quý khách cần mua hàng tồn kho hoặc lưu kho trung bình của mỗi năm.

Vậy tốt hơn hết quí khách cần yêu cầu - đàm phán với công ty bảo hiểm phải bổ sung những điều khoản bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm loại trừ. Họ có kinh nghiệm trong việc bổ sung vào những điều khoản thích hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của quí khách nên nếu đã được tư vấn cặn kẽ và xem xét hợp đồng kỹ thì quyền lợi bảo hiểm được rộng hơn.

Mua bảo hiểm nhà xưởng liên hệ ngay số0909 556 093

Bình luận của bạn