Bảo hiểm căn hộ, nhà ở

Bảo hiểm căn hộ chung cư, nhà phố, nhà liền kề, nhà biệt thự bị thiệt hại bởi rủi ro cháy, nổ,...

Chi phí mua bảo hiểm 264.000 đồng/hộ/năm cho rủi ro bị cháy và nổ. Mua thêm cho tài sản trong nhà thêm 110.000 đồng.

Tổng chi phí (gồm 10% VAT) chỉ từ 374.000 đồng/hộ/năm = trọn gói.

Chi tiết

Bảo hiểm tai nạn 24/24

Tai nạn lao động luôn tiềm ẩn rủi ro cho bản thân người lao động và cũng là rủi ro cho người sử dụng lao động. Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 là cách tốt nhất trong những cách khắc phục rủi ro xảy ra cho người lao động, chủ doanh nghiệp.

Chi tiết

Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/06/2001; - Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; - Căn cứ Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; - Căn cứ Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày...

Chi tiết

Bảo hiểm tai nạn lao động

Theo kết quả thống kê năm 2015 của Ban An toàn Lao động, cả nước có 7.600 vụ tai nạn lao động, trong đó 2/3 là tai nạn lao động thuộc nhóm ngành nghề có rủi ro cao (nhóm 3, nhóm 4). Nội dung bài viết này sẽ giúp chủ doanh nghiệp có thể nhận biết được người lao động của mình thuộc đối tượng lao động nhóm nào trong 4 nhóm sau đây và mức độ rủi ro tai nạn sẽ tăng dần từ 1 đến 4. Song song đó có thể tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định cụ thể...

Chi tiết

Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản

Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được hiểu như sau: Giá trị bảo hiểm là gì   Gía trị bảo hiểm của tài sản là giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Gía trị bảo hiểm được xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau. - Với tài sản mới, giá trị bảo hiểm khi mua bảo hiểm tài sản được xác định bằng giá trị mua mới trên thị trường cộng với chi phí vận chuyển, lắp đặt hoặc chi phí làm mới, xây dựng...

Chi tiết