Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy gắn liền với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Vì sao phải gọi là bảo hiêm cháy nổ bắt buộc. Thứ nhất, các doanh nghiệp hoạt động những ngành nghề có nguy cơ cháy nổ cao hoặc những nơi công cộng gây thiệt hại lớn về vật chất cũng như con người thì pháp luật bắt buộc các doanh nghiệp hoặc các cá nhân thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Nghị định mới nhất yêu cầu mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy là Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Thứ 2, bản thân các doanh nghiệp họ cũng thấy cần thiết phải mua bảo hiểm PCCC giúp giảm thiểu về mặt vật chất khi không may có rủi ro cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản và đó cũng là trách nhiệm của họ đối với cộng đồng xã hội, đóng góp vào quỹ phòng cháy chữa cháy của quốc gia.

Vậy, mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy mua ở đâu và cần những thủ tục như thế nào để có được bảo hiểm này và chi phí mua bảo hiểm này là bao nhiêu?

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy mua ở đâu?

Nhà xưởng sản xuất thuộc đối tượng được bảo hiểm

Doanh nghiệp bạn thường được gửi thông báo hàng năm về thời gian kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy từ công an PCCC. Sau đó là sẽ được kiểm tra, lập biên bản về công tác PCCC và an toàn cháy nổ tại doanh nghiệp của mình. Trong biên bản có ghi, doanh nghiệp đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hay gọi là bảo hiểm Phòng cháy chữa cháy hoặc doanh nghiệp phải mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP. Nếu không mua hoặc sau khi đã họ đã đề nghị mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trước thời hạn ngày nào đó nhưng chưa kịp mua hoặc không mua thì sẽ bị phạt hành chính về bảo hiểm này.

Ở đâu cung cấp bảo hiểm phòng cháy chữa cháy? Tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm cháy nổ PCCC. Bạn có thể liên hệ Công ty Bảo hiểm Quân Đội ở gần nhất hoặc điện thoại 0909556093 để được hướng dẫn và cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Thủ tục mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Liên hệ Công ty Bảo hiểm MIC bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, nhân viên sẽ gửi cho bạn 1 file yêu cầu bảo hiểm cháy nổ. Hoặc bạn chuẩn bị trước các thông tin cần cung cấp như sau:

Tên doanh nghiệp, MST & địa chỉ;

Ngành nghề kinh doanh chính; 

Địa điểm được bảo hiểm;

Tài sản được bảo hiểm (tài sản cố định và hàng hóa NVL) và giá trị của từng hạng mục bảo hiểm.

Sau đó bạn liên hệ công ty bảo hiểm và gửi thông tin này đến email: trandinh24h@gmail.com 

Nhà xưởng sản xuất bị cháy giữa năm 2019

Chi phí mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy bao nhiêu?

Phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy được quy định và hướng dẫn tại phụ lục 2 nghị định 23/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại phụ lục này chỉ thể hiện tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ đối với từng nhóm ngành nghề. Nhưng bạn đang phân vân không biết công ty của mình thuộc nhóm ngành nghề nào. Không sao, bạn có thể xem cách tính phí bảo hiểm cháy nổ phòng cháy chữa cháy theo ví dụ sau đây:

Doanh nghiệp bạn sản xuất bao bì PP, PE đựng lúa gạo.

Giá trị tài sản thời điểm hiện tại: Nhà xưởng + trang thiết bị và máy móc sản xuất (sau khi khấu hao) 8 tỷ đồng; Nguyên liệu hạt nhựa + thành phẩm tồn kho 4 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản mua bảo hiểm là 12 tỷ đồng.

Theo phụ lục 2, Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngành nghề sản xuất này thuộc STT 18.1 a) Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C với tỷ lệ phí 0,2%.

Vậy chi phí mua bảo hiểm/năm: 12.000.000.000 x 0,2% = 24.000.000 đồng+10%VAT.

Bạn cẩn mua bảo hiểm cho doanh nghiệp của mình nhưng không tìm thấy ngành nghề của mình trong phụ lục 2 của Nghị định nêu trên để biết chi phí bao nhiêu? Gửi ngay thông tin nêu trên đến email: trandinh24h@gmail.com 

Hoặc để lại yêu cầu chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.

Với chi phí 1 năm bỏ ra như trên thì sẽ được bồi thường như thế nào?

Vâng, phạm vi bảo hiểm cho bảo hiểm phòng cháy chữa cháy được thể hiện ở Mục 1 Điều 6 của Nghị định 23/2018/NĐ-CP nêu: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tài sản được bảo hiểm phát sinh từ rủi ro cháy, nổ.

Như vậy, ít nhiều tới đây bạn cũng đã hình dung ra là phải mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy mang ý nghĩa, thủ tục như thế nào và chi phí là bao nhiêu vừa đáp ứng được yêu cầu của Công an PCCC và cũng an tâm sản xuất kinh doanh khi bạn đã chuyên giao rủi ro tiềm ẩn cho công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Hoàn toàn an tâm khôi phục sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất nếu không may xảy ra tổn thất.

Ngoài rủi ro do cháy, nổ bạn cũng có thể mua thêm bảo hiểm cho mọi rủi ro khác với phụ phí bảo hiểm tăng thêm không là bao nhiêu.

Mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy, gọi ngay 0909556093

Truy cập website: baohiemruiro.vn để tìm hiểu thêm các thông tin về bảo hiểm tài sản.