Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC (chưa bao gồm thuế GTGT) (Phụ lục II. Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính Phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc) Mã hiệu Loại tài sản Tỷ lệ phí cơ bản(%) 01000 Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cơ sở sản xuất, chế biến hàng hoá khác cháy được có khối tích từ 5.000 m3 trở lên   01100 Cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được có...

Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư

Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn thì đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm pháp lý của bên mua bảo hiểm đối với bên thứ ba phát sinh từ dịch vụ, công việc chuyên môn là thiết kế hoặc tư vấn hoặc cả 2 bao gồm tư vấn và thiết kế. Phạm vi công việc chuyên môn của bên mua bảo hiểm là: Lập dự án đầu tư; Tư vấn xây dựng; Quản lý dự án; Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra dự án; Thẩm tra thiết kế; Dự toán; Giám sát...

Chi tiết

Bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu thuyền

Công ty bảo hiểm sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu, thuyền cá thì có trách nhiệm bồi th­ường những tổn thất và chi phí nào cho chủ tàu? Thiệt hại xảy ra toàn bộ hay tổn thất thiệt hại bộ phận xảy ra đối với thân tàu thuyền được bảo hiểm gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau: Đâm va với tàu thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình, đê, đập, kè,...

Chi tiết

Gợi ý mua bảo hiểm vật chất xe

Sau đây là những gợi ý giúp chủ xe có cơ sở tính toán để chọn được phí bảo hiểm phù hợp và phạm vi bảo hiểm tốt nhất. Công ty bảo hiểm có dịch vụ bảo hiểm đi kèm hữu ích Đường dây nóng 1900558891: Hỗ trợ kịp thời những tình huống khẩn cấp khi xảy ra tai nạn bất kể ngày hay đêm, hướng dẫn xử lý tình huống tại hiện trường khi xảy ra sự cố, ghi nhận và theo dõi quy trình bồi thường, giải đáp mọi thắc mắc. Cứu hộ giao thông miễn phí.  Sửa chữa tại garage uy tín: Được cung...

Chi tiết

Phí bảo hiểm bắt buộc xe tải, xe chuyên dùng

V - BIỂU PHÍ XE ÔTÔ CHỞ HÀNG (XE TẢI)   Ban hành theo Thông tư số: 22/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 MỨC TRÁCH NHIỆM:     Áp dụng từ ngày 01/04/2016 Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn       Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ tai nạn         Tài phụ xe: 10 triệu đồng/người/1vụ tai nạn                 ĐVT đồng TRỌNG TẢI         PHẦN TNDS BẮT BUỘC       TÀI PHỤ PHÍ  Loại xe   PHÍ THUẦN  THUẾ VAT      CỘNG           XE    TỔNG CỘNG Dưới 3 tấn 853.000 85.300 938.300          45.000 983.300 Từ 3 đến 8 tấn 1.660.000 166.000 1.826.000          45.000 1.871.000 Trên 8 đến 15 tấn 2.746.000 274.600 3.020.600          45.000 3.065.600 Trên 15 tấn 3.200.000 320.000 3.520.000          45.000 3.565.000             VI. BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC 1- Xe TaXi:           Tính bằng 170% của phí...

Chi tiết