Bảo hiểm tai nạn lao động

Theo kết quả thống kê năm 2015 của Ban An toàn Lao động, cả nước có 7.600 vụ tai nạn lao động, trong đó 2/3 là tai nạn lao động thuộc nhóm ngành nghề có rủi ro cao (nhóm 3, nhóm 4). Nội dung bài viết này sẽ giúp chủ doanh nghiệp có thể nhận biết được người lao động của mình thuộc đối tượng lao động nhóm nào trong 4 nhóm sau đây và mức độ rủi ro tai nạn sẽ tăng dần từ 1 đến 4. Song song đó có thể tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định cụ thể...

Chi tiết

Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản

Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được hiểu như sau: Giá trị bảo hiểm là gì   Gía trị bảo hiểm của tài sản là giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Gía trị bảo hiểm được xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau. - Với tài sản mới, giá trị bảo hiểm khi mua bảo hiểm tài sản được xác định bằng giá trị mua mới trên thị trường cộng với chi phí vận chuyển, lắp đặt hoặc chi phí làm mới, xây dựng...

Chi tiết

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Nội dung Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 2016  Điều 1. Định nghĩa "Thiệt hại"  là các tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm. "Mức khấu trừ" là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong  mỗi và mọi tổn thất tại mỗi địa điểm được bảo hiểm. Điều 2. Những rủi ro được bảo hiểm A. HỎA HOẠN (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ: - Động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên, - Thiệt hại...

Chi tiết

Cụm từ trong bảo hiểm xây dựng

1. Đối tượng bảo hiểm trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm được hiểu là: Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm...

Chi tiết

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC (chưa bao gồm thuế GTGT) (Phụ lục II. Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính Phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc) Mã hiệu Loại tài sản Tỷ lệ phí cơ bản(%) 01000 Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cơ sở sản xuất, chế biến hàng hoá khác cháy được có khối tích từ 5.000 m3 trở lên   01100 Cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được có...

Chi tiết