Mua bảo hiểm cháy nổ mở rộng

Mua bảo hiểm cháy nổ khi tài sản bị phá hoại có được bồi thường

Vụ 300 công nhân tấn công một Công ty may mặc của Trung Quốc ở Myanmar vào ngày 24/02/2017 nói lên điều gì khi liên tưởng đến các hành vi phá hoại tài sản ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam.

Vâng, những vụ việc như vậy không phải là hiếm, gần đây nhất là năm 2015: một số thành phần lợi dụng rồi đập phá trong các cuộc biểu tình chống đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan 981 trong vùng biển thuộc đặc vùng kinh tế Việt Nam.

Về mặt tài sản của các doanh nghiệp sản xuất bị phá hoại như vậy có được công ty bảo hiểm bồi thường không? Về cơ bản thì không được bồi thường thiệt hại. Nhưng để được Công ty bảo hiểm bồi thường thì quý khách phải được tư vấn kỹ từ nhân viên bảo hiểm. Khi đó họ sẽ đưa ra những điều khoản có lợi cho quý khách. Trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ gọi là “ Điều khoản bổ sung mở rộng phạm vi bảo hiểm”: Điều khoản bảo hiểm cho đình công, bãi công và bạo động dân sự. Nội dung cụ thể điều khoản này là: Các bên thoả thuận và ghi nhận rằng Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho những tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm (bao gồm tổn thất gây ra do cháy hoặc nổ) gây ra trực tiếp bởi hành động của bất kỳ nhóm người tham gia vào việc gây rối hoặc bạo động dân sự hoặc do những người đình công, hoặc người bị sa thải hoặc bất cứ những người nào tham gia vào việc gây rối lao động hoặc bởi bất cứ những người nào có mục đích ác ý hoạt động trên danh nghĩa hoặc liên quan tới bất kỳ tổ chức chính trị nào cũng như những tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm (bao gồm cả thiệt hại gây ra do cháy hoặc nổ) trực tiếp phát sinh do hành động của bất cứ các chính quyền hợp pháp nào liên quan tới những rủi ro đó. Hợp đồng  bảo hiểm không mở rộng bồi thường cho: 1) tổn thất gây ra do ngừng công việc ;  2) tổn thất gây ra do trưng thu, trưng dụng, thu hồi hoặc phá huỷ hoặc thiệt hại đối với tài sản theo lệnh của Chính phủ đang tồn tại hoặc bất cứ chính quyền địa phương của đất nước hoặc khu vực mà tài sản được bảo hiểm được đặt tại đó.

Vâng, hãy tin tưởng giao cho chúng tôi đảm trách những thắc mắc, lo lắng đó khi mua bảo hiểm tài sản tại Bảo hiểm Quân Đội - MIC.

Liên hệ ngay số 0909556093 để chuyển giao rủi ro.