Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Nội dung Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 2016  Điều 1. Định nghĩa "Thiệt hại"  là các tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm. "Mức khấu trừ" là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong  mỗi và mọi tổn thất tại mỗi địa điểm được bảo hiểm. Điều 2. Những rủi ro được bảo hiểm A. HỎA HOẠN (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ: - Động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên, - Thiệt hại...

Chi tiết

Cụm từ trong bảo hiểm xây dựng

1. Đối tượng bảo hiểm trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm được hiểu là: Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm...

Chi tiết

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC (chưa bao gồm thuế GTGT) (Phụ lục II. Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính Phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc) Mã hiệu Loại tài sản Tỷ lệ phí cơ bản(%) 01000 Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cơ sở sản xuất, chế biến hàng hoá khác cháy được có khối tích từ 5.000 m3 trở lên   01100 Cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được có...

Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư

Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn thì đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm pháp lý của bên mua bảo hiểm đối với bên thứ ba phát sinh từ dịch vụ, công việc chuyên môn là thiết kế hoặc tư vấn hoặc cả 2 bao gồm tư vấn và thiết kế. Phạm vi công việc chuyên môn của bên mua bảo hiểm là: Lập dự án đầu tư; Tư vấn xây dựng; Quản lý dự án; Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra dự án; Thẩm tra thiết kế; Dự toán; Giám sát...

Chi tiết

Bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu thuyền

Công ty bảo hiểm sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu, thuyền cá thì có trách nhiệm bồi th­ường những tổn thất và chi phí nào cho chủ tàu? Thiệt hại xảy ra toàn bộ hay tổn thất thiệt hại bộ phận xảy ra đối với thân tàu thuyền được bảo hiểm gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau: Đâm va với tàu thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình, đê, đập, kè,...

Chi tiết