Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Cách tính phí bảo hiểm hàng xuất nhập khẩu

Ví dụ: 

Công ty A nhập khẩu 15.000MT phân bón đóng bao DAP giá FOB (Indonesia) là 200USD/tấn. Cước vận tải về cảng Cát Lái: 10USD/tấn. Lô hàng được vận chuyển trên tàu STARSHIP URSA (tuổi tàu 25 tuổi).

 Lô hàng tham gia bảo hiểm 110%CIF Cát Lái theo điều kiện (Clause) A. Tính tổng phí bảo hiểm Công ty A phải thanh toán cho lô hàng trên.

Cách tính phí bảo hiểm hàng xuất nhập khẩu:

- Tính số tiền bảo hiểm:

+ Tổng giá FOB của lô hàng: 200 USD x 15.000MT = 3,000,000 USD (C)

+ Tổng cước vận tải phải trả: 10USD x 15.000MT = 150,000 USD (F)

+ Tỷ lệ phí bảo hiểm điều kiện A, giả sử = 0,30%

+ Tỷ lệ phí = tỷ lệ phí chính + phụ phí (nếu có). Giả sử không tính phụ phí.

             R = 0,30%

+ Quy đổi thành giá CIF (nếu có):

CIF = (C + F)/(1-R) = 3,150,000/0,7 = 3,160,112 USD

+ Số tiền bảo hiểm = 110% CIF = 3,160,112 x 110% = 3,476,123 USD

- Tính phí bảo hiểm:

+ Phí bảo hiểm hàng hoá = STBH x R = 3,476,123 USD x 0,3% = 10,428.37 USD

+ Phí tàu già (tỷ lệ phí tàu 25 tuổi, hàng rời là 0,125%)

Phí bảo hiểm phụ phí =3,476,123 USD x 0,125% = 4,345.15USD (áp dụng khi có xảy ra tổn thất)

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, gọi ngay 0909 556093

Tìm hiểu thêm: Lý do chọn mua bảo hiểm hàng hóa điều kiện A