Mua bảo hiểm tai nạn công nhân

Doanh nghiệp bạn đang cần mua bảo hiểm tai nạn công nhân của mình gấp, hãy làm nhanh nhất, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhanh nhất hợp đồng bảo hiểm tai nạn chỉ bằng 3 bước đơn giản sau:

- Lập danh sách công nhân (thông tin: Họ tên, năm sinh, số CMND nếu có);

- Thông tin doanh nghiệp của bạn: Tên Công ty; Địa chỉ; MST;

- Gửi đến email: trandinh24h@gmail.com

Về chi phí mua bảo hiểm:

Số tiền bảo hiểm

      Chi phí mua

Ghi chú

20 triệu đồng

64.000 đồng/người

 

30 triệu đồng

84.000 đồng/người

Có hỗ trợ 30.000 đồng/ngày nằm viện nội trú

40 triệu đồng

112.000 đồng/người

Có hỗ trợ 40.000 đồng/ngày nằm viện nội trú

50 triệu đồng

140.000 đồng/người

Có hỗ trợ 50.000 đồng/ngày nằm viện nội trú

60 triệu đồng

168.000 đồng/người

Có hỗ trợ 60.000 đồng/ngày nằm viện nội trú

70 triệu đồng

196.000 đồng/người

Có hỗ trợ 70.000 đồng/ngày nằm viện nội trú

80 triệu đồng

224.000 đồng/người

Có hỗ trợ 80.000 đồng/ngày nằm viện nội trú

90 triệu đồng

 252.000 đồng/người

Có hỗ trợ 90.000 đồng/ngày nằm viện nội trú

 Đặc biệt: 100 triệu đồng  (theo nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ)

280.000 đồng/người

Có hỗ trợ 100.000 đồng/ngày nằm viện nội trú

 Mua ngay - có ngay hợp đồng bảo hiểm tai nạn trong ngày.

Gọi liền tay 0909 556 093