Phí bảo hiểm bắt buộc xe không kinh doanh

BIỂU PHÍ TNDS BẮT BUỘC & TAI NẠN LÁI PHỤ XE - NGƯỜI NGỒI TRÊN XE Ban hành theo Thông tư số:22/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 I- XE MÔTÔ 2 BÁNH (XM) Áp dụng từ ngày 01/04/2016 MỨC TRÁCH NHIỆM:           Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn       Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ tai nạn         Người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/vụ tai nạn     ĐVT: đồng SỐ CHỖ NGỒI             PHẦN TNDS BẮT BUỘC       PHẦN TỰ NGUYỆN         PHÍ  Loại xe    PHÍ THUẦN THUẾ VAT       CỘNG   NGƯỜI NGỒI TRÊN XE     TỔNG CỘNG Dưới 50cc           55.000 5.500 60.500                20.000                 80.500 Trên...

Chi tiết

Bảo hiểm vật chất xe

Việc bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô được công ty bảo hiểm xem xét như thế nào cho chủ xe: Bồi thư­ờng tổn thất xe Trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm của mình, Công ty bảo hiểm có thể lựa chọn hình thức thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế (nếu không thể sửa chữa đư­ợc) bộ phận bị tổn thất, hoặc trả bằng tiền cho Chủ xe - có thể trả cho đơn vị sửa chữa bằng hình thức bảo lãnh cho chủ xe - để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác...

Chi tiết