Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Cách tính phí bảo hiểm hàng xuất nhập khẩu Ví dụ:  Công ty A nhập khẩu 15.000MT phân bón đóng bao DAP giá FOB (Indonesia) là 200USD/tấn. Cước vận tải về cảng Cát Lái: 10USD/tấn. Lô hàng được vận chuyển trên tàu STARSHIP URSA (tuổi tàu 25 tuổi).  Lô hàng tham gia bảo hiểm 110%CIF Cát Lái theo điều kiện (Clause) A. Tính tổng phí bảo hiểm Công ty A phải thanh toán cho lô hàng trên. Cách tính phí bảo hiểm hàng xuất nhập khẩu: - Tính số tiền bảo hiểm: + Tổng giá FOB của lô hàng: 200 USD x 15.000MT = 3,000,000 USD (C) + Tổng cước vận tải...

Chi tiết

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Tư vấn bảo hiểm hàng hóa: Điều kiện A: Theo điều kiện này, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ (*). Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, nhanh nhất - gọi ngay 0909 556 093 Điều kiện B: Trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở điều kiện A, theo điều kiện này, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với: Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho...

Chi tiết