Mua bảo hiểm tai nạn công nhân

Doanh nghiệp bạn đang cần mua bảo hiểm tai nạn công nhân của mình gấp, hãy làm nhanh nhất, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhanh nhất hợp đồng bảo hiểm tai nạn chỉ bằng 3 bước đơn giản sau: - Lập danh sách công nhân (thông tin: Họ tên, năm sinh, số CMND nếu có); - Thông tin doanh nghiệp của bạn: Tên Công ty; Địa chỉ; MST; - Gửi đến email: trandinh24h@gmail.com Về chi phí mua bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm       Chi phí mua Ghi chú 20 triệu đồng 64.000 đồng/người   30 triệu đồng 84.000 đồng/người Có hỗ trợ 30.000 đồng/ngày nằm viện nội trú 40 triệu đồng 112.000 đồng/người Có hỗ...

Chi tiết

Bảo hiểm tai nạn công nhân: được xét bồi thường như thế nào?

Tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn con người được công ty bảo hiểm xét chi trả như sau: - Tr­ường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, công ty bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. - Tr­ường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn: + Đối với những tr­ường hợp thương tật vĩnh viễn (Những vết thương đã cắt cụt, cắt bỏ bộ phận một cơ quan của cơ thể hoặc ít có khả năng tiến triển, hoặc di chứng mà...

Chi tiết

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm cho máy móc thiết bị trong xây dựng Phạm vi bảo hiểm: Máy móc thiết bị được bảo hiểm đối với những tổn thất trực tiếp về vật chất bất ngờ không lường trước được do mọi nguyên nhân. Tuy nhiên có những nguyên nhân sau bị loại trừ bồi thường: Hư hỏng về điện, sự đông lạnh của chất làm mát. Nhưng nếu một tai nạn, hậu quả của các hư hại đó gây thiệt hại bên ngoài thì sẽ được bồi thường; Tổn thất các bộ phận có thể thay thế được (ví dụ như lốp xe, lưỡi cưa, mũi khoan,...

Chi tiết

Bảo hiểm tai nạn 24/24

Tai nạn lao động luôn tiềm ẩn rủi ro cho bản thân người lao động và cũng là rủi ro cho người sử dụng lao động. Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 là cách tốt nhất trong những cách khắc phục rủi ro xảy ra cho người lao động, chủ doanh nghiệp.

Chi tiết

Bảo hiểm tai nạn lao động

Theo kết quả thống kê năm 2015 của Ban An toàn Lao động, cả nước có 7.600 vụ tai nạn lao động, trong đó 2/3 là tai nạn lao động thuộc nhóm ngành nghề có rủi ro cao (nhóm 3, nhóm 4). Nội dung bài viết này sẽ giúp chủ doanh nghiệp có thể nhận biết được người lao động của mình thuộc đối tượng lao động nhóm nào trong 4 nhóm sau đây và mức độ rủi ro tai nạn sẽ tăng dần từ 1 đến 4. Song song đó có thể tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định cụ thể...

Chi tiết