Bảo hiểm cháy nổ nhà máy dược phẩm

Dược phẩm là một trong những sản phẩm đặc biệt nhất trong những mặt hàng đặc biệt, có thể gọi là “nhân văn” - nó đảm bảo cho sức khỏe con người cũng như công dụng của nó có thể chữa trị bệnh cho chúng ta. Vì liên quan đến vấn đề hóa, lý và sinh vật học nói chung nên nhà máy sản xuất hoặc trong công tác bảo quản lưu kho có những tiêu chuẩn dành riêng cho ngành này (Tiêu chuẩn GMP-GLP-GSP-GDP…)

Trong bảo hiểm cháy nổ nhà máy dược phẩm, doanh nghiệp bảo hiểm cũng đỡ lo ngại vấn đề rủi ro xảy ra cháy nổ nhiều trong việc quản trị rủi ro đối với khách hàng của mình, vì như đã nói ở trên việc đảm bảo các tiêu chuẩn cho ngành dược phẩm là cực kỳ khắc khe trong đó có vấn đề vệ sinh phòng chống cháy nổ là một tiêu chí. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không có rủi ro xảy ra, đặc biệt là rủi ro cháy nổ luôn thường trực bởi những nguyên nhân khách quan, chủ quan không thể nói trước được.

Về lĩnh vực bảo hiểm, trong ngành dược phẩm thì nhà máy sản xuất dược phẩm theo hướng dẫn của Thông tư 220/2010/TT-BTC, được liệt kê vào nhóm ngành có mã ngành 16733 và kho dược phẩm có mã ngành là 13112. Căn cứ vào đó mà các công ty bảo hiểm cũng áp dụng mức phí bảo hiểm cụ thể theo hướng dẫn của Bộ tài chính khi cung cấp bảo hiểm cho các công ty nhà máy sản xuất dược phẩm. Tuy nhiên, tùy theo tình hình cụ thể mà phí bảo hiểm các nhà máy dược phẩm có điều chỉnh tùy theo thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm – Công ty sản xuất dược phẩm.

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy dược phẩm sẽ bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại bởi những rủi ro nào và tài sản nào được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất. Nếu mua bảo hiểm cháy nổ thì chỉ có rủi ro do cháy hoặc nổ gây ra thì sẽ được bảo hiểm. Người mua bảo hiểm có thể yêu cầu mở rộng thêm các rủi ro bất ngờ khác. Còn tài sản được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất là những tài sản hoặc nhóm tài sản bao gồm hàng hóa nguyên vật liệu được nêu trong doanh ục tài sản cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua- ký hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Theo định nghĩa trong bảo hiểm thì:

"Cháy” nói chung là hỏa hoạn (do nổ hoặc bất kỳ gây cháy nhưng loại trừ không bảo hiểm bởi các nguyên do sau: - Động dất, núi lửa, biến động thiên nhiên khác (ở Việt Nam chưa có) – Do tài sản tự lên nem hoặc tỏa nhiệt bốc cháy, hoặc quá trình  nào đó liên quan đến việc dùng nhiệt. Sét đánh có được bồi thường cho tài sản không? Tài sản đó được bồi thường chỉ khi sét đánh trực tiếp vào tài sản đó.

"Nổ” được bảo hiểm nhưng doanh nghiệp bảo hiểm lại loại trừ bảo hiểm không bồi bởi những rủi ro quy định trong quy tắc bảo hiểm, cụ thể: …Thiệt hại của việc nổ nồi hơi (Nếu muốn mua bảo hiểm nồi hơi nữa thì nhân viên bảo hiểm sẽ tư vấn cung cấp cho một sản phẩm bảo hiểm mới – Bảo hiểm thiệt hại do nổ nồi hơi), bình đun nước bằng hơi tiết kiệm, các loại bình chứa – máy móc – các thiết bị sử dụng áp suất.

Các rủi ro được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà máy dược phẩm sẽ được thể hiện trong quy tắc bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm tương ứng.

Mua bảo hiểm nhà máy dược phẩm, gọi ngay 0909 556093 hoặc 0909 139985

Đến trực tiếp Công ty Bảo Hiểm Quân Đội - MIC Bắc Sài Gòn. Địa chỉ: 672 A35 đường Phan Văn Trị, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Gửi yêu cầu đến email: trandinh24h@gmail.com

Xem thêm: Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc