Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa mới nhất 2023

Nhiều doanh nghiệp chọn mua bảo hiểm hàng hóa để bảo vệ kiện hàng của mình trong quá trình vận chuyển. Đây là loại hình bảo hiểm khá phổ biến và hỗ trợ chi trả các khoản phí nếu có sự cố rủi ro xảy ra cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa như thế nào thì nhiều người vẫn chưa hiểu rõ. Cùng Bảo hiểm MIC tìm hiểu những nguyên tắc bồi thường khi mua bảo hiểm hàng hóa.

Quy trình các bước bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa được nhiều doanh nghiệp sử dụng từ nhiều năm nay, với loại hình này, đơn vị cung cấp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả và bồi thường các thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển. Các bước bồi thường tiến hành như sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại của người được hưởng bảo hiểm
 • Xác nhận về tính thực tế của hồ sơ
 • Tính toán các khoản bồi thường cần chi trả
 • Có tờ trình báo cáo rõ ràng
 • Kiểm tra và xác nhận các bồi thường
 • Báo bồi thường theo quy định
 • Tiến hành thanh toán khoản bồi thường theo quy định
 • Thực hiện đòi bồi thường với bên thứ ba và xử lý các tài sản hư hỏng. 

Quy trình các bước bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa

Quy trình các bước bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa

Nguyên tắc bồi thường khi mua bảo hiểm hàng hóa

Trức khi tìm hiểu về cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa thi bạn nên biết một số nguyên tắc chung. Khi mua bảo hiểm hàng hóa cần nắm rõ các nguyên tắc bồi thường như sau: 

 • Số tiền bảo hiểm (STBH) được hiểu là số tiền lớn nhất mà người mua bảo hiểm kê khai khi cung cấp thông tin yêu cầu bảo hiểm gửi tới doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, có một số khoản ngoài sự cố được bồi thường như: chi phí cứu vớt hàng hóa, chi phí cứu nạn, lệ phí giám định và tiền đóng góp tổn thất chung (nếu có) dù số tiền bồi thường vượt quá STBH.
 • Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm là thực hiện bồi thường bằng tiền không bồi thường bằng hiện vật. Ngoại tệ sẽ tương ứng với loại ngoại tệ khi nộp phí bảo hiểm.
 • Khi trả tiền bồi thường cho các trường hợp gặp rủi ro, bên bảo hiểm sẽ khấu trừ các khoản tiền đã nhận được bồi thường của bên thứ 3. 

Nguyên tắc bồi thường khi mua bảo hiểm hàng hóa

Nguyên tắc bồi thường khi mua bảo hiểm hàng hóa

Bồi thường tổn thất chung

Khi mua bảo hiểm, người được hưởng bảo hiểm sẽ có trách nhiệm đóng góp 1 phần chi phí vào tổn thất chung  (TTC). Nếu số tiền cần đóng góp cho tổn thất chung lớn hơn số tiền bảo hiểm thì người nhận bảo hiểm được chi trả theo tỷ lệ đã được quy định. Số tiền bồi thường tổn thất chung sẽ không thanh hóa cho người được bảo hiểm mà thanh toán cho bộ bận TTC.

Bồi thường tổn thất riêng

Với các khoản tổn thất riêng bao gồm: Tổn thất toàn bộ và tổn thất bộ phận. Hai khoản bồi thường này được ước tính như sau:

 • Đối với tổn thất toàn bộ thì công ty bảo hiểm sẽ thực hiện bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm bỏ toàn bộ kiện hàng đó, ngược lại nếu người được bảo hiểm không hàng hoặc xin bỏ nhưng không được chấp thuận thì sẽ bồi thường theo tổn thất thực tế. 
 • Đối với tổn thất bộ phận, thì dựa vào số kiện hoặc bao hàng bị hư hỏng, mất máy để bồi thường, số tiền dựa vào giá trị của kiện hàng đó. 

Hồ sơ bảo hiểm hàng hóa nào cần chuẩn bị?

Khi hàng hóa của bạn xảy ra sự cố rủi ro, muốn được bồi thường theo đúng quy định bạn phải làm hồ sơ bồi thường bao gồm như sau:

 • Đơn khiếu nại bồi thường của bên được hưởng
 • Bản chính HĐBH
 • Phiếu vận tải (bản chính)
 • Phiếu đóng gói (P/L)
 •  Thông báo tổn thất kèm theo biên bản giám định  (COR)
 • Phiếu biên nhận của người chở kiện và phiếu ghi trọng lượng kiện hàng trước khi tiến hành vận chuyển
 • Chứng từ liên quan của cảng 
 •  Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đối với các khoản chi phí tổn thất phát sinh.

Hồ sơ bảo hiểm hàng hóa nào cần chuẩn bị?

Hồ sơ bảo hiểm hàng hóa nào cần chuẩn bị?

Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa

Nếu khi doanh nghiệp mua bảo hiểm hàng hóa mà không may xảy ra các sự cố rủi ro và có thiệt hại về hàng hóa thì cần làm hồ sơ gửi lên công ty bảo hiểm sẽ được chi trả và bồi thường số tiền bảo hiểm theo quy định. 

Theo nguyên tắc của các công ty bảo hiểm, cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa nếu có tổn thất (bộ phận) như sau:

Số tiền bồi thường tổn thất bộ phận= tổng giá trị hàng hoá nguyên vẹn ban đầu – (trừ) tổng giá trị hàng hoá sau khi bị tổn thất.

Đối với các trường hợp số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị hàng hóa nguyên vẹn ban đầu thì tổn thất sẽ được tính theo công thức trên để bồi thường theo tỷ lệ phù hợp giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm. 

Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa

Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa là một loại hình cần thiết cho các doanh nghiệp thường xuyên vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không hoặc đường biển. Khi có bảo hiểm hàn hóa doanh nghiệp sẽ được bồi thường các chi phí nếu xảy ra rủi ro, đồng thời bảo vệ tối đa được cho số hàng hóa của bạn trong quá trình vận chuyển. 

Trên đây là cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa đối với loại hình bảo hiểm hàng hóa. Hy vọng đây là thông tin bổ ích giải đáp được cho những doanh nghiệp đang thắc mắc về cách tính bồi thường cho kiện hàng của mình. Quý khách hàng liên hệ ngay Bảo Hiểm MIC để được hỗ trợ mua bảo hiểm nhanh nhất.