Các loại hợp đồng bảo hiểm phổ biến theo quy định mới

Hợp đồng bảo hiểm chính là biên bản thỏa thuận và thống nhất của cơ quan bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Trên thị trường hiện có các loại hợp đồng bảo hiểm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng. Nội dung bài viết sau đây Bảo hiểm rủi ro MIC sẽ giúp bạn hiểu hơn về mỗi loại để có thể tham gia bảo hiểm hiệu quả.

Hợp đồng bảo hiểm sở hữu tính chất gì?

Hợp đồng bảo hiểm cũng có những điểm tương đồng trong tính chất của hợp đồng dân sự. Bên cạnh đó, các loại hợp đồng bảo hiểm còn có một số tính chất khác sở hữu đặc trưng riêng. Nội dung sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này, cùng theo dõi nhé.

Hợp đồng bảo hiểm sở hữu tính chất gì?

Hợp đồng bảo hiểm sở hữu tính chất gì?

 • Hợp đồng bảo hiểm chỉ được xây dựng và thiết lập khi có sự tự nguyện thỏa thuận và thống nhất của cả bên tham gia bảo hiểm và bên cơ quan cung cấp bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm có tính chất song vụ, người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán phí và bên cơ quan bảo hiểm sẽ thực hiện trách nhiệm đảm bảo rủi ro.
 •  Hợp đồng bảo hiểm có tính chất may rủi: Khi không có các rủi ro tiềm ẩn thì hợp đồng bảo hiểm sẽ không được thiết lập.
 • Hợp đồng bảo hiểm có tính chất gia nhập: Nếu bên tham gia bảo hiểm thấy hợp lý và phù hợp thì sẽ tham gia và tiến hàng ký kết.

Nội dung bắt buộc của một bản hợp đồng bảo hiểm

Một bản hợp đồng bảo hiểm được thiết lập khi và chỉ khi đáp ứng được đầy đủ các thông tin bắt buộc để hoàn thiện hợp đồng. Theo quy định hiện nay, một bản hợp đồng sẽ gồm các nội dung sau đây:

Nội dung bắt buộc của một bản hợp đồng bảo hiểm

Nội dung bắt buộc của một bản hợp đồng bảo hiểm

 • Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của bên cung cấp bảo hiểm và bên tham gia bảo hiểm.
 • Đối tượng bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm.
 • Mức phí bảo hiểm.
 • Phạm vi bảo hiểm.
 • Thời hạn diễn ra bảo hiểm.
 • Phương thức thanh toán.
 • Thời gian thực hiện ký kết hợp đồng bảo hiểm.
 • Biện pháp xử lý khi xảy ra tranh chấp trong thời gian diễn ra hợp đồng.
 • Một số thông tin khác tùy vào từng loại hợp đồng bảo hiểm.

Các loại hợp đồng bảo hiểm bạn thường gặp

Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao từ đó nhu cầu tham gia bảo hiểm của con người cũng phát triển rõ rệt. Trên thị trường hiện có bốn loại hợp đồng bảo hiểm phổ biến gồm con người, tài sản, trách nhiệm dân sự và hàng hải. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, Bảo hiểm rủi ro MIC sẽ giới thiệu chi tiết ở nội dung sau:

Con người

Đây là loại hợp đồng phổ biến nhất hiện nay, có đối tượng là độ tuổi, sức khỏe, tai nạn,... Số tiền bảo hiểm sẽ được các bên tham gia thỏa thuận cụ thể và rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm.

Các loại hợp đồng bảo hiểm - Bảo hiểm con người

Các loại hợp đồng bảo hiểm - Bảo hiểm con người

Tài sản

Phổ biến thứ hai là hợp đồng bảo hiểm tài sản, đối tượng tham gia là tiền, tài sản, giấy tờ,... Ở loại này bên tham gia bảo hiểm sẽ đưa ra số tiền bảo hiểm theo nhu cầu riêng sao cho phù hợp nhất.

Trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm dân sự chính là trách nhiệm dân sự của người tham gia bảo hiểm với bên thứ ba. Lúc này số tiền bảo hiểm là số tiền cơ quan bảo hiểm cần trả cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận.

Hàng hải

Đây là loại hợp đồng bảo hiểm các vấn đề rủi ro trong hàng hải. Người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán phí theo quy định cho bên cung cấp bảo hiểm với số tiền được thỏa thuận trong hợp đồng.

Bảo hiểm hàng hải là một trong các loại hợp đồng bảo hiểm thông dụng

Bảo hiểm hàng hải là một trong các loại hợp đồng bảo hiểm thông dụng

Lưu ý quan trọng về các loại hợp đồng bảo hiểm

Để có thể tham gia bảo hiểm một cách hiệu quả và an toàn nhất, bên cạnh lựa chọn đơn vị uy tín bạn cũng cần quan tâm một số lưu ý quan trọng về các loại hợp đồng bảo hiểm. Đây chính là thỏa thuận mà bên sử dụng sẽ có trách nhiệm đóng phí và bên cung cấp sẽ thực hiện nghĩa vụ khi bên sử dụng xảy ra rủi ro.

 • Đối tượng tham gia bảo hiểm gồm người, tài sản, trách nhiệm dân sự theo quy định hiện hành.
 • Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi được xác lập hoàn chỉnh thành văn bản có đầy đủ thông tin kèm chữ ký của các bên liên quan.
 • Phí bảo hiểm là khoản phí mà bên tham gia bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán cho cơ quan bảo hiểm theo thời hạn đã được quy định.
 • Về vấn đề thông tin, bên tham gia cần cung cấp đầy đủ và chính xác cho bên cung cấp bảo hiểm. Cùng với đó, bên cung cấp bảo hiểm có trách nhiệm bảo mật thông tin, không rò rỉ cho bên thứ ba.
 • Bên tham gia bảo hiểm có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đúng với thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Khi xảy ra rủi ro, bên tham gia bảo hiểm cần thông báo ngay tới cơ quan bảo hiểm và bên cơ quan sẽ thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi quyền hạn.

Bài viết trên Bảo hiểm rủi ro MIC đã giúp bạn nắm chi tiết hơn về các loại hợp đồng bảo hiểm phổ biến hiện nay theo quy định mới để bạn có được lựa chọn nhất với nhu cầu của mình. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu và có áp dụng thật hiệu quả.