Nguyên lý bảo hiểm thương mại đảm bảo an toàn cho người dùng

Bảo hiểm được hiểu đơn giản là một hợp đồng cam kết giữa bên cung cấp và bên tham gia. Theo đó, bên cung cấp sẽ có trách nhiệm bồi thường cho bên tham gia khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Nguyên lý bảo hiểm cũng được xác định rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia. Để hiểu chi tiết hơn, bạn hãy cùng Bảo hiểm rủi ro MIC tìm hiểu kỹ hơn ở nội dung bài viết dưới đây nhé.

Nguyên lý bảo hiểm số đông

Nguyên lý bảo hiểm số đông là nguyên tắc cần thiết cho bất kỳ nghiệp vụ bảo hiểm thương mại nào. Những thiệt hại, tổn thất xảy ra với ít người sẽ được bù đắp bằng tiền huy động từ nhiều người cũng có khả năng xảy ra sự kiện bảo hiểm này.

Nguyên lý bảo hiểm số đông

Nguyên lý bảo hiểm số đông

Dựa theo nguyên lý bảo hiểm trên, càng nhiều người tham gia bảo hiểm thì quỹ bảo hiểm sẽ càng tăng cao và thuận tiện hơn cho quá trình chi trả. Một gói bảo hiểm rủi ro có thể được triển khai khi có nhiều nhu cầu sử dụng.

Nguyên lý rủi ro được bảo hiểm

Bảo hiểm rủi ro MIC cung cấp các gói bảo hiểm như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm cháy nổ,... cho người có nhu cầu. Song, không phải trường hợp nào Bảo hiểm MIC cũng chấp nhận hoàn toàn các yêu cầu bảo đảm.

Có một số sự kiện bảo hiểm sẽ nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã được quy định sẵn. Lúc này đơn vị cung cấp như Bảo hiểm rủi ro MIC sẽ không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất cho người tham gia.

Nguyên lý quyền lợi được bảo hiểm

Nguyên lý quyền lợi có thể được bảo hiểm yêu cầu người tham gia phải có quan hệ với người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Mối quan hệ này có thể được thể hiện thông qua quyền sử dụng, chiếm hữu, sở hữu,...

Nguyên lý quyền lợi được bảo hiểm

Nguyên lý quyền lợi được bảo hiểm

Nguyên lý về quyền lợi ra đời nhằm hạn chế khả năng bảo hiểm cho tài sản của người không liên quan khác. Đặc biệt trường hợp cố tình gây tổn thất nặng nề hơn để nhận bồi thường từ đơn vị cung cấp bảo hiểm.

Nguyên lý trung thực tuyệt đối

Nguyên lý trung thực tuyệt đối được thể hiện ngay từ khi đơn vị cung cấp Bảo hiểm rủi ro MIC nghiên cứu và soạn thảo nên hợp đồng bảo hiểm. Đơn vị cung cấp sẽ cân nhắc đầy đủ về điều khoản, quyền và lợi ích cho cả hai bên.

Nguyên lý bảo hiểm này cũng yêu cầu người tham gia bảo hiểm cần trung thực tuyệt đối trong việc cung cấp thông tin để đơn vị cung cấp có thể xác định mức bồi thường phù hợp. Các hành vi có dấu hiệu gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên lý phân tán rủi ro

Nguyên lý phân tán rủi ro là người nhận rủi ro được chuyển giao từ người tham gia bảo hiểm. Đơn vị cung cấp Bảo hiểm rủi ro MIC sẽ phải đối mặt với nhiều thiệt hại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Nguyên lý phân tán rủi ro

Nguyên lý phân tán rủi ro

Có hai hình thức phân tán rủi ro được sử dụng gồm:

  • Đồng bảo hiểm: Nhiều đơn vị cung cấp bảo hiểm cùng nhận bảo đảm cho rủi ro.
  • Tái bảo hiểm: Đơn vị cung cấp bảo hiểm bảo hiểm cho một rủi ro lớn sau đó nhượng bớt phần còn lại cho các nhà bảo hiểm khác. 

Nguyên lý bảo hiểm đóng góp

Đối tượng bảo hiểm được đảm bảo bằng nhiều hợp đồng cho cùng sự kiện bảo hiểm với nhiều đơn vị cung cấp khác nhau. Tuy nhiên, những hợp đồng bảo hiểm này đều có điều kiện và thời hạn bảo hiểm giống nhau.

Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm trùng, đơn vị cung cấp bảo hiểm sẽ căn cứ vào nguyên nhân xảy ra có giải pháp phù hợp. Trường hợp người tham gia gian lận để nhận bồi thường thì đơn vị cung cấp có quyền hủy bỏ hợp đồng.

Nguyên lý nguyên nhân gần

Nguyên lý nguyên nhân gần là những nguyên nhân chủ động dẫn đến nhiều tổn thất cho đối tượng được bảo hiểm. Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, đối tượng được bảo hiểm cũng thường xảy ra các thiệt hại.

Khi có hai hay nhiều sự kiện bảo hiểm xảy ra thì đơn vị bảo hiểm sẽ tiến hành chi trả cho sự kiện bị tổn thất do bảo hiểm. Trường hợp không thể phân loại, đơn vị cung cấp sẽ bồi thường cho toàn bộ tổn thất.

Nguyên lý khoán trong bảo hiểm thương mại

Nguyên tắc khoán thường được áp dụng trong trường hợp giải quyết quyền lợi bảo hiểm được thể hiện trong hợp đồng. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, đơn vị cung cấp sẽ dựa vào số tiền bảo hiểm để đưa ra mức bồi thường phù hợp nhất.

Nguyên lý khoán trong bảo hiểm thương mại

Nguyên lý khoán trong bảo hiểm thương mại

Khoản tiền đơn vị cung cấp bảo hiểm chi trả chính là việc thực hiện theo cam kết trong hợp đồng với bên tham gia bảo hiểm. Người được bảo hiểm cũng có quyền nhận quyền lợi bảo hiểm từ nhiều bản hợp đồng khác nhau.

Trên đây là những nguyên lý bảo hiểm thương mại giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn để có thể tham gia bảo hiểm một cách tối ưu nhất về quyền và nghĩa vụ thực hiện. Nếu bạn có nhu cầu tham gia các gói bảo hiểm rủi ro hoặc tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ, bạn hãy liên hệ ngay tới Bảo hiểm rủi ro MIC để được hỗ trợ nhanh chóng nhé!