Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động là bao nhiêu?

Ai trong mỗi chúng ta cũng cần phải xây dựng và lên một kế hoạch cụ thể, rõ ràng nhằm có chuẩn bị trước cho những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Lúc này tham gia bảo hiểm tai nạn là việc bạn cần làm. Bạn hãy cùng tham khảo mức bồi thường bảo hiểm tai nạn ở nội dung sau được tổng hợp bởi Bảo hiểm rủi ro MIC.

Trường hợp nào được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động

Hiện nay, theo quy định thì có những trường hợp sau đây người lao động sẽ được nhận bồi thường, trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động:

 • Đối với trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, có ảnh hưởng đến khả năng lao động bình thường từ mức 5% trở lên hoặc tử vong trong thời gian lao động mà do nguyên nhân khách quan thay vì nguyên nhân chủ quan từ chính người lao động gây ra.
 • Đối với trường hợp người lao động mắc các bệnh nghề nghiệp có tác động đến khả năng lao động ở mức 5% trở lên hoặc tử vong do bệnh nghề nghiệp gây ra trong thời gian làm việc, trước thời gian nghỉ hưu, nghỉ việc và chuyển đến đơn vị làm việc khác.

 

Người lao đông gặp tai nạn trong quá trình làm việc

Người lao đông gặp tai nạn trong quá trình làm việc

Nguyên tắc bồi thường cho người bị tai nạn lao động

Cũng giống các mức bồi thường bảo hiểm tai nạn giao thông hay mức bồi thường bảo hiểm tai nạn xe máy thì bồi thường cho người bị tai nạn lao động cũng cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản theo quy định:

 • Gặp tai nạn lao động vào thời điểm nào sẽ xử lý bồi thường, trợ cấp ngay vào thời điểm đó, các cơ quan và đơn vị không bồi thường theo hình thức cộng dồn với những lần khác, phải làm riêng biệt.
 • Quá trình bồi thường với người lao động gặp tai nạn nghề nghiệp sẽ theo các quy định sau đây: Trường hợp lần đầu tiên sẽ dựa vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, căn cứ vào lần khám đầu. Trường hợp lần thứ 2 trở đi sẽ dựa theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tăng lên và thực hiện bồi thường theo phần chênh lệch tỷ lệ suy giảm khả năng lao động với lần gần nhất.

 

Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn sẽ được tính và xử lý ngay tại thời điểm đó

Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn sẽ được tính và xử lý ngay tại thời điểm đó

Mức bồi thường tai nạn lao động hoặc mắc các bệnh nghề nghiệp năm 2022

Theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội thì mức bồi thường tai nạn lao động hoặc người lao động mắc các bệnh nghề nghiệp sẽ được tính như sau:

 • Mức bồi thường dành cho người gặp tai nạn lao động, mắc các bệnh nghề nghiệp được tính: Tối thiểu 30 tháng tiền lương cho người lao động bị giảm tới 81% trở lên khả năng lao động hoặc nếu người lao động tử vong do tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp thì cần bồi thường cho nhân thân. Tối thiểu 1.5 tháng lương với người lao động bị giảm từ 5-10% khả năng lao động; Được tính thêm 0.4 tháng tiền lương nếu tăng 1% từ mức suy giảm khả năng lao động 11-80%.
 • Mức bồi thường cho người lao động bị giảm khả năng lao động từ 11% trở lên = 1.5 + [(a-10)*0.4]. Trong đó: 1.5 là tỷ lệ bồi thường khi bị suy giảm từ 5-10% khả năng lao động. A được tính là tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. 0.4 là hệ số bồi thường, trợ cấp khi suy giảm khả năng lao động tăng 1%.

 

Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động hoặc mắc các bệnh nghề nghiệp

Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động hoặc mắc các bệnh nghề nghiệp

Mức bồi thường của bảo hiểm tai nạn căn cứ vào tiền lương như thế nào?

Hiện nay, tiền lương cũng là một trong các căn cứ để xác định mức tiền bồi thường, trợ cấp khi người lao động gặp rủi ro về tai nạn lao động, được quy định cụ thể như sau: Tiền lương làm căn cứ thanh toán cho người bị tai nạn lao động và phải tạm dừng công việc để điều trị theo quy định, thường tính mức bình quân của 6 tháng trước khi xảy ra tai nạn. Trường hợp chưa đủ 6 tháng, sẽ tính bình quân của số tháng trước thời điểm xảy ra tai nạn. Tiền lương xác định theo đối tượng riêng biệt, chia thành các trường hợp sau:

 • Trường hợp là cán bộ, công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng an ninh: Mức lương tháng được xác định bằng lương theo chức vụ và các khoản phụ cấp liên quan.
 • Trường hợp người lao động hợp đồng: Mức tiền lương sẽ gồm lương, phụ cấp cùng các khoản tiền khác đã được thống nhất trong hợp đồng lao động.
 • Trường hợp người lao động tham gia học việc thì mức lương tháng sẽ do hai bên thỏa thuận. Nếu học việc không lương thì mức lương căn cứ theo quy định của Chính phủ.
 • Trường hợp người lao động là công nhân viên chức đang thực tập: Mức lương tháng tính theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Trường hợp người lao động trong thời gian thử việc: Mức lương tháng sẽ dựa theo quy định của Bộ luật lao động.

Mức bồi thường của bảo hiểm tai nạn căn cứ vào tiền lương

Mức bồi thường của bảo hiểm tai nạn căn cứ vào tiền lương 

Bài viết trên Bảo hiểm rủi ro MIC đã chia sẻ về mức bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động bạn có thể tham khảo, cùng với đó là kiến thức về trường hợp có thể nhận cũng như nguyên tắc bồi thường. Mong rằng bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn về loại bảo hiểm hữu ích này.