Bảo hiểm xưởng may túi xách

Doanh nghiệp của bạn chuyên may balo, túi xách. Vậy bạn đã tự mua bảo hiểm cháy nổ (bảo hiểm tự nguyện chưa), hay chí ít là cũng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Thật ra, đối với lĩnh vực may mặc nói chung và may túi xách, balo nói riêng thì doanh nghiệp bạn phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Vì theo hướng dẫn của thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ tài chính thì trong số các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có ngành may mặc (mã hiệu: 16114) phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Vậy, việc quy định cụ thể đối với doanh nghiệp của bạn được quy định ở đâu theo hướng dẫn của thông tư 220/2010/TT-BTC Tại phụ lục 2 của thông tư này: Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (không bao gồm thuế GTGT) áp dụng cho xưởng may túi xách cùng với ngành may quần áo với Mã hiệu 16114 có tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,2% (Cụ thể tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xem tại đây).

Khi mua bảo hiểm thì quyền lợi doanh nghiệp may túi xách của bạn được quy định như thế nào. Trích Điều 9 của Thông tư 220/2010 có nội dung như sau: “Quyền của bên mua bảo hiểm:

- Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

- Thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với quy định của pháp luật.

- Được hoạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh  hoặc được tính vào kinh phí do ngân hàng nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại hợp đồng bảo hiểm và pháp luật liên quan".

Tài sản kê khai để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được kê khai như thế nào. Thông thường, người mua bảo hiểm kê khai những hạn mục phải mua bảo hiểm như sau: Nhà xưởng, công trình kiến trúc xây dựng; Máy móc, trang thiết bị (máy may, máy lạnh, máy quạt, tủ điện, hệ thống PCCC,…); Hàng hóa nguyên vật liệu, thành phẩm.

Sau khi kê khai tài sản tham gia bảo hiểm xưởng may của mình, áp dụng theo tỷ lệ mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như trên thì chi phí bỏ ra là bao nhiêu?

Đến trực tiếp tại trụ sở: Công ty Bảo Hiểm MIC Bắc Sài Gòn – 672 A35 đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM.

Hoặc gửi email trước cho chúng tôi: trandinh24h@gmail.com

Liên hệ ngay qua điện thoại: 0909 556093 – 0987613792

Lưu ý: Đến ngày 15/04/2018, Thông tư 220/2010/TT-BTC sẽ được thay thế bằng Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.