Bảo hiểm trách nhiệm công cộng đơn vị tổ chức sự kiện

Trách nhiệm trong bảo hiểm trách nhiệm công cộng là gì? Trách nhiệm là trách nhiệm pháp lý của Bên mua bảo hiểm phải bồi thường đối với thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào và/hoặc tổn thất, tổn hại bất ngờ đối với tài sản phát sinh từ công việc kinh doanh của Bên mua bảo hiểm.

Vậy việc xả súng ở Mỹ xảy ra vào ngày 01/10/2017, đơn vị tổ chức sự kiện âm nhạc có trách nhiệm bồi thường cho những nạn nhân không? Và nếu họ mua bảo hiểm (chắc chắn là đã có mua) thì công ty bảo hiểm có bồi thường cho đơn vị tổ chức này về trách nhiệm của họ với nạn nhân không?

Tuy nhiên, luật pháp ở Việt Nam sẽ khác với luật pháp ở Mỹ. Việc lấy dẫn chứng một câu chuyện là hoàn toàn có thật, mang tính thời sự và vụ xả súng đó nó mang một dấu vết “là vụ việc chết chóc nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại”. Các lễ hội âm nhạc do các công ty tổ chức sự kiện tương tự như vậy ở Việt Nam thường được tổ chức ở các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội sau khi có cấp phép của Sở Văn Hóa và thể thao cấp phép. Vậy luật ở Việt Nam áp dụng cụ thể như thế nào cho những tình huống tương tự.

Ở góc độ bảo hiểm, những sự cố, rủi ro như vậy thì sẽ loại trừ - người mua bảo hiểm sẽ không được bồi thường. Cụ thể trong quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm công cộng số 136/2016/QĐ-MIC ngày 01/01/2016 của Tổng giám đốc –Tổng Công ty CP Bảo Hiểm Quân Đội ở Điểm d), mục 9, Điều 1 ghi rõ: ”Hành động của bất kỳ người nào thay mặt hoặc có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực Chính phủ hợp hiến  hoặc chính phủ thực tại hoặc tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hoặc cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên”. Và có hay không là ở góc độ “hỗ trợ nhân đạo” cho các nạn nhân của Công ty bảo hiểm cũng như từ phía nhà nước.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng công ty tổ chức sự kiện

Như vậy, mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng ở Việt Nam, theo Luật Việt Nam thì người mua bảo hiểm sẽ được bồi thường từ những thiệt hại như thế nào? Trích quy tắc bảo hiểm trách nhiệm công cộng của Công ty bảo hiểm MIC “… MIC sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm:

1. Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với: - Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau); - Những tổn thất hoặc thiệt hạo về tài sản: phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc hợp đồng bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong phần mô tả rủi ro trong giấy yêu cầu bảo hiểm.

2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng: - Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm; - Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC: D9ối với bất kỳ khiếu nại nào đòi người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong quy tắc bảo hiểm này".

Tìm hiểu thêm: Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng - Gọi ngay 0909 556 093