Bảo hiểm tai nạn do điện

Chỉ với 200.000 đồng phí bảo hiểm tai nạn do điện giật thì cả gia đình bạn (lên đến 10 người) được bảo hiểm. Mức bồi thường lên đến 80.000.000 đồng/người/vụ. Chỉ đóng phí một lần duy nhất, có thời hạn bảo hiểm 12 tháng.

Cụ thể, bảo hiểm tai nạn do điện:

Ai được bảo hiểm? Là tất cả các thành viên trong gia đình có cùng hộ khẩu. Có đồng hồ sử dụng điện đăng ký với công ty điện lực. Ngoài ra, các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chung nhà với chủ hộ sử dụng điện với điều kiện phải đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm như thế nào? Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện do các nguyên nhân sau:

- Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện.

- Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện.

Số tiền bảo hiểm; phí bảo hiểm; thời hạn bảo hiểm:

- Bồi thường tối đa 80.000.000 đồng/người/vụ.

- Phí đóng bảo hiểm 200.000 đồng/cả hộ gia đình.

- Thời hạn bảo hiểm 1 năm.

- Mỗi thành viên được nhận 1 thẻ bảo hiểm.

WOW...

Mua bảo hiểm bị điện giật, gọi ngay 0909 556 093