Cập nhật mẫu báo cáo tai nạn lao động mới nhất năm 2023

Tình hình tai nạn lao động đang diễn ra nhiều hơn ở các khu công nghiệp, nhà máy,.... Vì thế, để nắm bắt được tình trạng này, các đơn vị, doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động ở địa phương phải thực hiện lập báo cáo tại nạn lao động theo từng năm và đúng quy định của Bộ lao động. Đây là một yếu tố quan trọng để đưa ra các phương pháp cải thiện, hạn chế những rủi ro về tai nạn. Cùng Bảo hiểm rủi ro MIC theo dõi mẫu báo cáo tại nạn lao động mới nhất trong bài viết này. 

Khi nào thì doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo tai nạn lao động

Theo Bộ lao động và Thương binh xã hội đã quy định tại điều 36 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo cáo, thống kê các trường hợp bị tai nạn lao động theo định kỳ 06 hoặc hàng năm. Các trường hợp bị tai nạn lao động bao gồm cả xảy ra sự cố rủi ro về kỹ thuật, gây mất an toàn và vệ sinh lao động. 

Thực hiện báo cáo tai nạn lao động g theo định kỳ

Thực hiện báo cáo tai nạn lao động g theo định kỳ

Báo cáo này được gửi về cơ quan có thẩm quyền quản lý lao động cấp tỉnh hoặc các cơ quan pháp luật chuyên ngành có thẩm quyền theo quy định. Theo Bộ Lao động thời điểm người sử dụng lao động cần gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động phải đúng kỳ hạn hàng năm. Báo cáo phải được gửi đúng về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa điểm đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động.

Thời điểm người sử dụng lao động cần báo cáo tình hình tai nạn lao đông cụ thể như sau:

  • Đối với báo cáo 06 tháng đầu năm: Người sử dụng lao động thực hiện báo cáo trước ngày 05/7 hằng năm
  • Đối với báo cáo năm: Người sử dụng lao động thực hiện báo cáo theo mẫu trước ngày 10/01 năm sau.

Như vậy, theo quy định mới nhất thì mỗi năm người sử dụng lao động cần phải có một kỳ báo cáo tổng hợp và thống kê tình hình tai nạn lao động của doanh nghiệp mình. Ngoài ra, có thể báo cáo theo định kỳ 06 tháng 1 lần. 

Mẫu báo cáo tai nạn trong lao động mới được cập nhật

Hiện nay, mẫu giấy báo cáo tại nạn lao động được chia thành hai loại chính là mẫu dành cho người sử dụng lao động và mẫu dành cho người lao động không ký hợp đồng. Hai mẫu báo cáo này đều phải theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Mẫu dành cho người sử dụng lao động

Dưới đây là mẫu báo cáo dành cho các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, với mẫu báo cáo này có thể sử dụng để tổng hợp tình hình tai nạn lao động trong 1 năm qua hoặc trong 06 tháng:

Mẫu dành cho người sử dụng lao động

Mẫu dành cho người sử dụng lao động

Mẫu dành cho người lao động không ký hợp đồng

Đối với người lao động không ký hợp đồng với các doanh nghiệp cũng cần có mẫu giấy để báo cáo riêng.. Dưới đây là mẫu báo cáo dành cho người lao động không ký hợp đồng:

Mẫu dành cho người lao động không ký hợp đồng 

Mẫu dành cho người lao động không ký hợp đồng

Cách thức thực hiện báo cáo lao động như thế nào

Sau khi thực hiện báo cáo tình hình tai nạn theo các mẫu đã quy định thì theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, người sử dụng lao động tiến hành gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo hình thức sau đây:

  • Có thể nộp trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh.
  • Nộp qua Fax
  • Nộp qua đường bưu điện
  • Nộp bằng thư điện tử.

Trong trường hợp người lao động không ký hợp đồng với bất kỳ doanh nghiệp nào thì cần thực hiện báo cáo tại nạn lao động với địa phương theo định kỳ 06 tháng hoặc hàng năm. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thống kê các trường hợp này và báo cáo tổng hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cấp huyện thực hiện rà soát lại một lần nữa để báo cáo về Sở lao động cấp tỉnh thực hiện quản lý chặt chẽ. 

Cách thức thực hiện báo cáo lao động

Cách thức thực hiện báo cáo lao động

Sau khi nhận được các báo cáo cụ thể về các trường hợp tai nạn lao động hoặc sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động thì cần thực hiện báo cáo lại theo đúng quy định tại  khoản 1 và khoản 2 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bảo Hiểm MIC là một đơn vị cung cấp các loại bảo hiểm tai nạn lao động, đây là loại hình bảo hiểm cần thiết cho mỗi doanh nghiệp sử dụng người lao động. Khi có bảo hiểm tai nạn lao động sẽ hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong những trường hợp xảy ra rủi ro nếu không may gặp biến cố tai nạn lao động.

Tại bài viết trên đây, Bảo hiểm MIC đã giới thiệu đến quý bạn đọc mẫu báo cáo tai nạn lao động mới nhất năm 2023 để bạn đọc tham khảo và báo cáo đúng theo quy định. Ngoài ra, nếu quý doanh nghiệp muốn mua bảo hiểm cho người lao động của mình thì liên hệ ngay Bảo Hiểm MIC để được hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn.