Mức khấu trừ là gì

Mức khấu trừ là gì

Mức khấu trừ (Deductible) là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm. 

Vì sao trong hợp đồng bảo hiểm có sử dụng mức khấu trừ và thuật ngữ này mang ý nghĩa như thế nào? Có 2 lý do sau:

- Hạn chế việc giải quyết bồi thường trong những vụ tổn thất mà số tiền bồi thường nhỏ vì trong lúc đó các công ty bảo hiểm phải chi trả cho việc thuê công ty giám định (tổn thất) độc lập với chi phí rất là cao đôi khi cao hơn số tiền bồi thường.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm trong việc bảo vệ tài sản của mình. Và mức khấu trừ này luôn đặt người tham gia bảo hiểm đồng hành với việc chia sẻ rủi ro cùng với đơn vị bảo hiểm mà các bên đã ký kết.

Mức khấu trừ được áp dụng trong những hợp đồng bảo hiểm nào?

Ngoài các sản phẩm bảo hiểm con người, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba thì tất cả các sản phẩm bảo hiểm khác đều có thể sử dụng mức khấu trừ.

Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản nói chung mức khấu trừ giao động từ 5% đến 10% số tiền bồi thường. Mức khấu trừ  tối thiểu đối với sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

Số tiền bảo hiểm (USD)

Mức khấu trừ (USD)

Đến 100,000

200

Trên 100,000 đến 500,000

500

Trên 500,000 đến 2,500,000

1,000

Trên 2,500,000 đến 5,000,000

2,000

Trên 5,000,000 đến 10,000,000

3,000

Trên 10,000,000

5,000,000

Trong hợp đồng bảo hiểm xe ô tô thường áp dụng mức khấu trừ là 500.000 đồng/vụ tổn thất (đối với xe không kinh doanh); áp dụng mức khấu trừ 1.000.000 đồng/vụ tổn thất (đối với xe kinh doanh). Hiên nay đa số các doanh nghiệp bảo hiểm thường tư vấn cho khách hàng nên bỏ thêm 1 ít chi phí bảo hiểm vật chất xe ô tô để không phải chịu mức khấu trừ này vì tâm lý khách hàng đã mua bảo hiểm rồi mà phải chịu chi trả chung với công ty bảo hiểm cho đơn vị sử chữa 500.000 đồng hay 1.000.000 đồng thì không vui!

Ví dụ sử dụng mức khấu trừ trong bảo hiểm tài sản: Công ty TNHH Osung Vina chuyên may hàng thời trang xuất khẩu tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm là 21.000.000.000 đồng (gồm nhà xưởng, tran thiết bị đi kèm; máy may các loại; hàng hóa). Trong hợp đồng ký kết, có Mức khấu trừ là 10% tổn thất, tối thiểu 20.000.000 đồng/một vụ tổn thất.

Kết quả tính toán giá trị tổn thất của công ty giám định độc lập, tổng giá trị thiệt hại sau tổn thất là 15.000.000.000 đồng.

10% tổn thất = 1.500.000.000 đồng

Tài sản bị tổn thất có thể thu hồi bán đấu giá phế phẩm được: 300.000.000 đồng.

Vậy số tiền bồi thường được tính như sau:

15.000.000.000 – (1.500.000.000 + 300.000.000) = 13.300.000.000 đồng.

Liên hệ tư vấn: Văn phòng công ty - 672 A35 đường Phan Văn Trị, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Điện thoại gặp trực tiếp ngay: 0909 556 093 - 0931777978