Định khoản mua bảo hiểm xe ô tô

Giá trị bảo hiểm xe ô tô là giá trị thực tế của xe trên thị tr­ường khi tham gia bảo hiểm. Giá trị thực tế xe ô tô cũng là giá bán của chiếc xe đó trên thị tr­ường vào thời điểm tham gia bảo hiểm.

Để có thể xác định chính xác giá trị tham gia bảo hiểm cần phải kiểm tra xe ô tô trước khi tham gia bảo hiểm, sau đó sẽ định giá giá trị thực tế của xe tham gia bảo hiểm, cụ thể

Công ty bảo hiểm cùng với chủ xe kiểm tra xe để xác nhận tình trạng của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm, kể cả các thiết bị gắn thêm vào xe ô tô đó (gọi chung là đồ chơi xe hơi)

Công ty bảo hiểm và chủ xe thỏa thuận để xác định giá trị của xe, trong những tr­ường hợp cụ thể công ty bảo hiểm cần phải thực hiện giám định tình trạng thực tế của xe trong quá trình mà chủ xe đã sử dụng chiếc xe đó.

Đối với xe ô tô mới, việc xác định giá trị của chúng đơn giản hơn nhiều, Công ty bảo hiểm có thể căn cứ vào một trong những giấy tờ sau đây để xác định giá trị bảo hiểm của xe ô tô:

- Giấy tờ, hoá đơn mua bán, đại lý phân phối xe ô tô.

- Hoá đơn thu thuế trước bạ

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng, để xác định giá trị bảo hiểm xe đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp hơn so với xe mới 100%. Việc xác định giá trị của xe được căn cứ theo các yếu tố sau đây:

- Giá mua xe lúc ban đầu, sau đó tính khấu hao đến năm muốn tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô.

- Giá mua bán trên thị tr­ường của những chiếc xe cùng chủng loại, có chất lượng tương đương. Nếu xe ô tô lắp ráp trong nước  giá trị xe ô tô thường sẽ thấp hơn giá xe ô tô cùng chủng loại và có tính chất tương đương vì được trợ giá để khuyến khích ngành công nghiệp ô tô trong nước. Khi đó nếu mua bảo hiểm vật chất xe thì phí bảo hiểm sẽ thấp hơn theo giá trị tương ứng.

Tham khảo: chi phí mua bảo hiểm xe ô tô

- Hao mòn thực tế của xe ô tô. Sự hao mòn – khấu hao của xe được tính dựa trên cơ sở sau: Số km đã lưu hành, số năm đã sử dụng, mục đích sử dụng xe…

- Tình trạng kỹ thuật và hình thức bên ngoài của xe ô tô. Căn cứ vào các tiêu thức đã nêu ở trên, công ty bảo hiểm và chủ xe sẽ thỏa thuận và thống thống nhất về giá trị bảo hiểm. Tuy nhiên, việc xác định giá trị bảo hiểm này thường ít chính xác mà mang giá trị tương đối. Vì vậy giá trị bảo hiểm của xe chỉ được xác định một cách tương đối chính xác, hợp lý.

Vậy từ đó, sau khi xác định được giá trị xe tham gia bảo hiểm thì sẽ được công ty bảo hiểm thông báo phí bảo hiểm và thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm và hóa đơn giá trị gia tăng. Lúc này, ta dễ dàng định khoản mua bảo hiểm xe ô tô như sau:

Chi phí mua bảo hiểm xe ô tô lớn, hạch toán vào Nợ 142/ Nợ 1331 ; Có 331 và 1121.

Chi phí mua bảo hiểm xe ô tô không lớn, hạch toán vào Nợ 154/ Nợ 1331 ; Có 331/ Có 1111/ Có 1121.

Xem thêm: cách tính phí bảo hiểm vật chất xe ô tô