Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2018

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) là một trong những Công ty bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất năm 2017. Từ những ngày đầu mới thành lập đến nay, bảo hiểm MIC chúng tôi rất có thế mạnh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tài sản cho tất cả các ngành nghề sản xuất kinh doanh, nổi bật là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc . Các...

Chi tiết

Bảo hiểm xây dựng công trình

Bảo hiểm công trình xây dựng có ảnh hưởng đến cộng đồng, môi trường phải mua bảo hiểm theo quy định của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13/11/2015. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình như: Các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật...); các công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc...

Chi tiết

Bảo hiểm tàu thủy nội địa

Phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm trong điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu ITC 1995 được quy định như sau: Theo ITC 1995, DNBH chịu những trách nhiệm sau về những tổn thất, thiệt hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm: Tổn thất, thiệt hại của thân tàu bị gây ra bởi: - Hiểm hoạ của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hoạt động được, bao gồm các sự cố: chìm đắm, lật, mắc cạn, đâm va vào bất kỳ vật thể gì không kể...

Chi tiết

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu thuyền

Để hiểu được bảo hiểm trách nhiệm dân sự bảo hiểm tàu thuyền, trước hết chúng ta hiểu thế nào là bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS): Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự là ai? Công ty bảo hiểm có bảo hiểm cho trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính không? - Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm TNDS nói chung là TNDS - những hậu quả pháp lý mà luật dân sự quy định đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ dân...

Chi tiết

Bảo hiểm vật chất xe

Việc bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô được công ty bảo hiểm xem xét như thế nào cho chủ xe: Bồi thư­ờng tổn thất xe Trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm của mình, Công ty bảo hiểm có thể lựa chọn hình thức thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế (nếu không thể sửa chữa đư­ợc) bộ phận bị tổn thất, hoặc trả bằng tiền cho Chủ xe - có thể trả cho đơn vị sửa chữa bằng hình thức bảo lãnh cho chủ xe - để...

Chi tiết