Bảo hiểm xây dựng nhà phố

   Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường về thiệt hại vật chất hoặc trách nhiệm đối với người thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm xây dựng gây nên bởi, phát sinh từ:

Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, nội chiến, bạo loạn, bạo động có thể dẫn đến nổi dậy vũ trang hoặc giành chính quyền;

Một người hay một nhóm người thực hiện đơn độc hay tổ chức mang tính hành động  như là khủng bố - hành động vì mục đích chính trị, tôn giáo, hoặc các hành động tương tự như ý đồ gây ảnh hưởng làm cho dân chúng lo sợ. 

Phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;

Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần;

Hành động cố ý của người được bảo hiểm.

Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm bao gồm:

Tổn thất hay thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, đặc biệt là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh do có nguyên nhân từ các tổn thất trên trừ các tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hậu quả trực tiếp từ một thiệt hại vật chất được bảo hiểm xảy ra đối với phần vật chất của tài sản;

 Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập các dữ liệu, phần mềm hay các chương trình máy tính và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ các tổn thất trên;

Ngoài ra, còn có Các điểm loại trừ áp dụng riêng cho phần bảo hiểm thiệt hại vật chất.

Công ty dịch vụ bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

Mức khấu trừ (bằng tiền) trong hợp đồng bảo hiểm- người được bảo hiểm phải tự chịu số tiền này trong mỗi sự kiện bảo hiểm;

Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không thực hiện được công việc, thiệt hại mất hợp đồng;

Những rủi ro gây nên tổn thất do thiết kế sai, do khuyết tật của nguyên vật liệu hay khuôn mẫu, do tay nghề kém nhưng không phải lỗi trong khi xây dựng- lắp đặt;

Các hiện tượng tư nhiện như: ăn mòn, mài mòn, ô xy hoá;

Mất mát hay thiệt hại đối với hồ sơ, bản vẽ, chứng từ kế toán, hoá đơn, văn bản, chứng thư nợ, cổ phiếu, thư bảo lãnh, vật liệu....;

Mất mát hay thiệt hại phát hiện được trong lúc kiểm kê.

CHI PHÍ MUA BẢO HIỂM: Gía trị công trình x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Ví dụ: Tổng giá trị dự toán xây dựng chung cư là 250 tỷ đồng. Khi đó phí bảo hiểm: 250.000.000.000 x 0,025% = 62.500.000 đồng (chưa bao gồm 10% thuế GTGT).

Doanh nghiệp cần mua bảo hiểm, gọi ngay 0909556093 

---------------------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ : 

Hotline : 0909 556 093 - Email: trandinh24h@gmail.com

Website: https://baohiemruiro.vn 

Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn

Địa chỉ: 672 A35 đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM