Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Lâu nay bạn ít quan tâm đến việc bảo hiểm trách nhiệm cho công việc của mình, vì thực chất bạn và cộng sự của bạn là những kiến trúc sư không chỉ có cái bằng mà là những kiến trúc sư thực thụ và chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Nghị định 119/2016/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ và theo đó là Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực ngày 01/03/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều trong nghị định nêu trên về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng thì trong hồ sơ dự thầu của bạn phải có bảo hiểm trách nhiệm cho việc thiết kế hoặc công việc tư vấn, giám sát luôn trong hồ sơ.

Tuy nhiên, khi bạn mua bảo hiểm này thì có nhiều thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế bạn không hiểu, mặc dù trong hợp đồng bảo hiểm của mình đã bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành cho một hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế.

Thuật ngữ chúng tôi muốn nói nhiều nhất trong hợp đồng bảo hiểm mà bạn quan tâm là “Ngày hồi tố

Vậy ngày hồi tố là gì? Ngày hồi tố là thời điểm bắt đầu hiệu lực hồi tố. Quy định về thời gian hồi tố có nghĩa là: nếu tổn thất xảy ra đối với bên thứ ba xảy ra trước ngày hồi tố thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm thì các khiếu nại liên quan sẽ nằm ngoài phạm vi bảo hiểm. Một khiếu nại tổn thất chỉ có thể được công ty bảo hiểm xem xét bồi thường khi nó xảy ra sau thời điểm bắt đầu hiệu lực hồi tố và trước thời điểm kết thúc thời hạn bảo hiểm. Đồng thời khiếu nại liên quan phải được lập trong thời hạn bảo hiểm (có thể  mở rộng cho 36 tháng tiếp theo kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm kết thúc với điều kiện là thông báo về sự cố có thể dẫn đến khiếu nại phải được gửi cho công ty bảo hiểm trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm).

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Còn nữa, chung chung như vậy chắc chắn cũng chưa cụ thể lắm. Vì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trức sư và kỹ sư tư vấn có 2 loại hợp đồng bảo hiểm tùy theo nhu cầu thực tế mà bạn đang cần. Đó là hợp đồng bảo hiểm theo năm và hợp đồng bảo hiểm theo dự án.

Bạn đang đọc Hợp đồng Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát có thời hạn bảo hiểm theo năm: không áp dụng ngày hồi tố khi ký hợp đồng năm đầu tiên hoặc đã ký trước đây nhưng gián đoạn. Trong những năm tiếp theo, đối với khách hàng tái tục hợp đồng và có thời gian tham gia bảo hiểm liên tục, thời gian hồi tố được phép tính từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm đầu tiên (thường là 3 năm trước đó) không hồi tố cho những thỏa thuận mới không thuộc phạm vi bảo hiểm trước đó hoặc có mức trách nhiệm thấp hơn.

Bạn đang đọc Hợp đồng Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát có thời hạn bảo hiểm theo dự án: Chỉ hồi tố cho những hợp đồng khi không có tổn thất hoặc tổn thất tiềm tàng được biết đến cho đến khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Bạn đã trúng thầu hay đang tiếp tục thiết kế, giám sát các dự án khác, nhưng chưa kịp bổ sung bảo hiểm, gọi ngay 0909 556093 hỏi xem sao nhé!

Xem thêm bảo hiểm trách nhiệm tư vấn giám sát