Bảo hiểm con người, không phải bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm con người

Bạn sẽ thắc mắc!!! Vâng, chúng tôi là doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm con người, bao gồm các sản phẩm bảo hiểm sau: Bảo hiểm tai nạn cho người lao động; bảo hiểm bồi thường cho người lao động; bảo hiểm tai nạn cá nhân; bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; bảo hiểm học sinh; bảo hiểm du lịch…

Bạn đang tìm doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm cho tập thể của mình. Vậy là bạn đã tìm đúng chỗ. Nhưng trước hết, bạn hãy xem giải mã thắc mắc đầu bài viết này nhé.

Có thể ít nhất 1 lần bạn nhận được cuộc gọi từ một người nào đó xưng là nhân viên của một công ty bảo hiểm – nhân thọ, hoặc mời bạn và gia đình đến dự một chương trình về chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn tại một nhà hàng nổi tiếng hoặc xin địa chỉ của bạn để gửi thư mời tham gia hội thảo vào ngày cuối tuần do Công ty bảo hiểm nước ngoài X.Y.Z tổ chức. 

Đó là sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ. Cũng là bảo hiểm con người nhưng những Công ty bảo hiểm phi nhân thọ - bao gồm Bảo hiểm Quân Đội (MIC Bắc Sài Gòn) - sẽ không gọi bạn hoặc gọi đến công ty bạn để giới thiệu sản phẩm bảo hiểm con người. Đó là điểm khác diễn ra xung quanh mà chúng ta ít để ý đến.

Bằng chuyên môn của người trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, chúng tôi nêu ra đây các điểm khác cơ bản giữa bảo hiểm con người nhân thọ và bảo hiểm con người phi nhân thọ.

Bảo hiểm nhận thọ nếu tới thời gian thanh lý hợp đồng bảo hiểm thì người được bảo hiểm hay người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền gọi là tiền tích góp đã đóng cho công ty bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm phi nhân thọ, số tiền đã đóng sẽ không lấy lại được khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn. Bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm mà công ty bảo hiểm theo đó đổi lấy phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm và phải có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm một số tiền nhất định (gọi là số tiền bảo hiểm) khi không may xảy ra tai nạn nói chung.

Bảo hiểm nhân thọ thường là hợp đồng với từng cá nhân hoặc gia đình cụ thể. Bảo hiểm tai nạn con người phi nhân thọ thường ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức và mang tính chất bắt buộc là phần lớn.

Bảo hiểm tai nạn công nhân

Quy định mới nhất trong bảo hiểm con người phi nhân thọ gần đây nhất là bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 theo thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ tài chính thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy đinh bắt buộc trong hoạt đồng đầu tư xây dựng.

Nhìn chung, một xã hội càng phát triển thì vấn đề an sinh xã hội càng tốt. Do đó, bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng đều mang lại cho người tham gia bảo hiểm những giá trị cụ thể. Đặc biệt, nếu bạn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt thì mua bảo hiểm tai nạn con người phi nhân thọ sẽ mang ý nghĩa về mặt pháp lý ngay sau khi ký hợp đồng bảo hiểm, chưa kể là mặt nhân văn bởi cái tâm trong nghề lo cho người lao động của mình.

Xem thêm: mua bảo hiểm tai nạn công nhân.