Bảo hiểm căn hộ, nhà ở

Phạm vi bảo hiểm căn hộ, nhà ở

Bảo hiểm Quân Đội - MIC nhận trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm (nhà cửa, đồ đạc) do các rủi ro sau đây:

Rủi ro cháy, sét đánh: Cháy do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác; sét đánh trực tiếp làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy.

Rủi ro nổ: gây ra bởi các thiết bị sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng không phải nổ do hơi đốt, khí nén phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Những loại trừ bảo hiểm căn hộ, nhà ở

Những thiệt hại bởi gây rối của người khác.

Những thiệt hại do cháy hoặc nổ bởi động đất, núi lửa, các biến động thiên nhiên; tài sản tự lên men tỏa nhiệt rồi cháy,cháy do lửa ngầm dưới đất.

Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (dù cho có tuyên chiến hay không), nội chiến hay các hành động tương tự.

Binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm.

Khủng bố (với mục đích chính trị, bao gồm cả việc sử dụng bạo lực nhằm gây hoang mang trong xã hội hay một bộ phận của xã hội).

Những thiệt hại hoặc rủi ro bắt nguồn từ/hoặc phát sinh từ/hoặc là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của nguyên liệu vũ khí hạt nhân.

Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với Tài sản được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị truất quyền sở hữu, sử dụng hoặc trông coi vĩnh viễn hay tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, thu hồi, phá hủy theo quyết định của cơ quan có thẫm quyền địa phương hoặc quy định của luật pháp Việt Nam.

Phí bảo hiểm căn hộ, nhà ở

BẢO HIỂM PHẦN NGÔI NHÀ (1)

Giới hạn

bồi thường

Thời gian xây dựng

Phí bảo hiểm

Giới hạn

bồi thường

Thời gian xây dựng

Phí bảo hiểm

300.000.000

1-15 năm

240.000

2.500.000.000

1-15 năm

2.000.000

 

15-25 năm

360.000

 

15-25 năm

3.000.000

500.000.000

1-15 năm

400.000

3.000.000.000

1-15 năm

2.400.000

 

15-25 năm

600.000

 

15-25 năm

3.600.000

800.000.000

1-15 năm

640.000

3.500.000.000

1-15 năm

2.800.000

 

15-25 năm

960.000

 

15-25 năm

4.200.000

1.000.000.000

1-15 năm

800.000

4.000.000.000

1-15 năm

3.200.000

 

15-25 năm

1.200.000

 

15-25 năm

4.800.000

1.500.000.000

1-15 năm

1.200.000

4.500.000.000

1-15 năm

3.600.000

 

15-25 năm

1.800.000

 

15-25 năm

5.400.000

2.000.000.000

1-15 năm

1.600.000

5.000.000.000

1-15 năm

4.000.000

 

15-25 năm

2.400.000

 

15-25 năm

6.000.000

BẢO HIỂM TÀI SẢN BÊN TRONG (2)

Giới hạn bồi thường

Giới hạn bồi thường mỗi đồ vật

  Phí bảo hiểm

100.000.000

50.000.000

100.000

200.000.000

50.000.000

200.000

300.000.000

50.000.000

300.000

400.000.000

50.000.000

400.000

500.000.000

50.000.000

500.000

600.000.000

50.000.000

600.000

700.000.000

50.000.000

700.000

800.000.000

50.000.000

800.000

Quý khách có thể mua bảo hiểm phần (1) hoặc chọn mua cả 2.

Phí bảo hiểm trên chưa bao gồm thuế GTGT. Thời hạn bảo hiểm 1 năm. Đvt: VNĐ

Liên hệ mua bảo hiểm căn hộ, Gọi ngay: 0987613792

Xem hợp đồng bảo hiểm căn hộ của bạn tại đây