Vì sao phải có Biên bản kiểm tra PCCC khi mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Doanh nghiệp bạn thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (như Xưởng dệt kim - Mã ngành 16104, May quần áo các loại - Mã ngành 16114; Sản xuất xà phòng, mỹ phẩm - Mã ngành 16209,...) theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và hướng dẫn theo Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc .Tuy nhiên, khi bạn yêu cầu cung cấp hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhưng nhân viên bảo hiểm hỏi công ty bạn đã có biên bản hiểm tra (BB KT) phòng cháy chữa cháy (PCCC) hoặc giấy chứng nhận (GCN) PCCC chưa. Đến đây, nếu là doanh nghiệp mới đưa vào hoạt động, bạn loay hoay không biết làm cách nào để được cấp Giấy chứng nhận PCCC.

Nội dung bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn thủ tục xin giấy phép cấp GCN PCCC và vì sao công ty bảo hiểm yêu cầu BB KT/GCN PCCC.

Chuẩn bị hồ sơ xin giấp phép cấp GCN PCCC:

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

Bản sao giấy phép xây dựng.

Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về PCCC của doanh nghiệp.

Đơn đề nghị thẩm duyệt phương án PCCC.

Các biển hiệu, tiêu lệnh PCCC.

Đón tiếp, làm việc với cảnh sát PCCC quận hoặc huyện đến kiểm tra nhà máy/ nhà xưởng/ kho doanh nghiệp của mình. Họ sẽ làm một biên bản kiểm tra PCCC.

Doanh nghiệp may mặc thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nếu tất cả các điều kiện đảm bảo công tác an toàn về phòng cháy và chữa cháy đạt yêu cầu theo các tiêu chuẩn của Luật PCCC (Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013) thì sẽ được cấp GCN PCCC cho doanh nghiệp mình.

Nếu doanh nghiệp mình chưa đáp ứng đầy đủ về các điều kiện phòng cháy và chữa cháy thì trong biên bản kiểm tra PCCC cảnh sát sẽ ghi phải đáp ứng, trang bị đầy đủ các tiêu chuẩn của luật PCCC ứng với mỗi hạn mục đó. Sau đó họ sẽ kiểm tra lại sau ngày yêu cầu chúng ta phải hoàn thành các điều kiện còn thiếu hoặc chưa trang bị đủ các phương tiện PCCC.

Vì sao chúng tôi đưa ra hướng dẫn này?

Hơn ai hết, trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có một điều khoản Sửa đổi bổ sung mang tính ràng buộc đối với người được bảo hiểm là “Điều khoản tuân thủ qui định về thiết bị PCCC: Người được bảo hiểm cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật về Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC), tuân thủ các khuyến nghị của các cơ quan PCCC và của MIC (nếu có). Trong trường hợp Người được bảo hiểm vi phạm các quy định tại Sửa đổi bổ sung này, MIC có quyền từ chối một  phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tùy theo mức độ lỗi của Người được bảo hiểm”. Và chỉ có cơ quan chuyên môn - cảnh sát PCCC - mới nắm rõ hết điều này để hướng dẫn chúng ta.

Xong, giờ thì chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là bao nhiêu? Xem: Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Cần tư vấn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cụ thể hơn, gọi ngay HOTLINE