Quyền lợi khi mua bảo hiểm tài sản

Người mua bảo hiểm tài sản có quyền lợi gì? 

Song song là nghĩa vụ gì khi tham gia bảo hiểm tài sản?

Quyền của người mua bảo hiểm tài sản:

Yêu cầu Công ty bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm trong hợp đồng.

Yêu cầu Bên bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng.

Đơn phương đình chỉ, chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn theo các quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm (năm 2000 và sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2010, ngày 24/11/2010) khi Công ty bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm ký kết được hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên, Nghĩa vụ khi mua bảo hiểm tài sản là gì?

Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến tài sản bảo hiểm theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm khi mua bảo hiểm (có file yêu cầu bán bảo hiểm).

Tạo điều kiện cho công ty/nhân viên bảo hiểm tiến hành khảo sát đánh giá đối tượng bảo hiểm trước khi bảo hiểm và trong thời gian nhận bảo hiểm.

Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tài sản.

Thông báo (điện thoại) cho bên bảo hiểm những dấu hiệu có thể làm tăng khả năng xảy ra rủi ro và khi xảy ra rủi ro báo ngay cho cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (gọi số 114) và các cơ quan có thẩm quyền đến cứu chữa kịp thời, sau đó lập biên bản, bảo vệ hiện trường tổn thất đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết tiếp tục đề phòng và hạn chế tổn thất.

Cần mua bảo hiểm tài sản, gọi ngay 0909 556 093

Xem thêm: phí bảo hiểm cháy nổ; Số tiền bảo hiểm.

 

Bình luận của bạn