Quyền lợi khi mua bảo hiểm tài sản

Người mua bảo hiểm tài sản có quyền lợi gì? Song song là nghĩa vụ gì khi tham gia bảo hiểm tài sản? Quyền của người mua bảo hiểm tài sản: Yêu cầu Công ty bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm trong hợp đồng. Yêu cầu Bên bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng. Đơn phương đình chỉ, chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn theo các quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm (năm 2000 và...

Chi tiết

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nội dung Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: - Bảo hiểm cháy nổ là Sản phẩm (vô hình) của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. - Vì sao gọi là bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ? Vì nhà nước bắt buộc các doanh nghiệp phải mua theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ. - Khi tài sản được bảo hiểm không may bị thiệt hại bởi nguyên nhân cháy, nổ thì được Công ty bảo hiểm bồi thường. Phạm vi cụ thể xem tại đây ....

Chi tiết

Mua bảo hiểm cháy nổ

Thông tin quý khách cần cung cấp khi mua bảo hiểm cháy nổ nói riêng và mua bảo hiểm tài sản nói chung. Tên & địa chỉ doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; Địa điểm được bảo hiểm; Tổng giá trị tài sản theo danh mục mua bảo hiểm. Gửi đến địa chỉ email hỗ trợ trực tuyến: trandinh24h@gmail.com - Dự tính chi phí mua bảo hiểm theo cách sau: Công ty TNHH LTP Việt Nam may quần áo xuất khẩu. Tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo điều...

Chi tiết

BẢO HIỂM TÀI SẢN NHÀ XƯỞNG

Mua bảo hiểm nhà xưởng Doanh nghiệp mua bảo hiểm tài sản cần lưu ý những rủi ro có tính chất như sau có thể sẽ bị loại trừ bảo hiểm khi xảy ra tổn thất cho tài sản. Tổn thất hay thiệt hại Xảy ra do: - Nổi loạn, bạo động dân sự; - Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự; - Bị Khủng bố (sử dụng bạo lực nhằm các mục đích chính trị, hay việc sử dụng bạo lực nào nhằm gây hoang mang trong xã hội). Để...

Chi tiết