Mua bảo hiểm cháy nổ

Thông tin quý khách cần cung cấp khi mua bảo hiểm cháy nổ nói riêng và mua bảo hiểm tài sản nói chung theo 3 bước sau:

1. Tên & địa chỉ doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; Địa điểm được bảo hiểm;

2. Tổng giá trị tài sản theo danh mục mua bảo hiểm.

3. Gửi đến địa chỉ email hỗ trợ trực tuyến: trandinh24h@gmail.com

- Dự tính chi phí mua bảo hiểm theo cách sau:

Công ty TNHH LTP Việt Nam may quần áo xuất khẩu. Tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo điều 9 Luật PCCC năm 2001. Tổng giá trị danh mục tài sản (nhà xưởng,văn phòng, hệ thống PCCC, máy móc thiết bị, hàng hóa nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm…) là 70 tỷ đồng.

Chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được tính như sau:

- Tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm: 70.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ phí cho ngành May mặc (mã ngành 16114 – theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC): 0,2%

- Phí bảo hiểm: 70.000.000.000 x 0,2% = 140.000.000 đồng

- Tổng phí bảo hiểm (bao gồm 10% VAT) = 154.000.000 đồng

Vậy, chi phí mua bảo hiểm của Công ty TNHH LTP Việt Nam có thời hạn bảo hiểm 1 năm: 154.000.000 đồng.

Gọi ngay điện thoại 0909556093 để được hướng dẫn và giảm phí bảo hiểm có thể lên đến 25%.