Mua bảo hiểm cháy nổ

Thông tin quý khách cần cung cấp khi mua bảo hiểm cháy nổ nói riêng và mua bảo hiểm tài sản nói chung theo 3 bước sau: 1. Tên & địa chỉ doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; Địa điểm được bảo hiểm; 2. Tổng giá trị tài sản theo danh mục mua bảo hiểm. 3. Gửi đến địa chỉ email hỗ trợ trực tuyến: trandinh24h@gmail.com - Dự tính chi phí mua bảo hiểm theo cách sau: Công ty TNHH LTP Việt Nam may quần áo...

Chi tiết