Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nội dung Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:

- Bảo hiểm cháy nổ là Sản phẩm (vô hình) của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

- Vì sao gọi là bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc? Vì nhà nước bắt buộc các doanh nghiệp phải mua theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ.

- Khi tài sản được bảo hiểm không may bị thiệt hại bởi nguyên nhân cháy, nổ thì được Công ty bảo hiểm bồi thường. Phạm vi cụ thể xem tại đây.

- Thời hạn bảo hiểm là 1 năm. Thời điểm bắt đầu bảo hiểm tính từ thời điểm bắt đầu ký hợp đồng hoặc một thời điểm nào đó sau khi ký hợp đồng. Gần hết thời hạn bảo hiểm ký lại hợp đồng mới.

- Doanh nghiệp Bạn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ được bảo hiểm MIC (Military Insurance Corporation) cấp Giấy chứng nhận Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc khi ký hợp đồng bảo hiểm theo Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài Chính (*). Khi đó sẽ tuân thủ, đáp ứng được yêu cầu của Công an/ Phòng cảnh sát PCCC huyện, tỉnh, thành phố trên địa bàn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

- Chi phí để mua bảo hiểm này là bao nhiêu? Xem tại đây.

Khi mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại MIC, Bạn sẽ được xem xét giảm phí bảo hiểm theo điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Bạn.

Khi mua bảo hiểm, Bạn sẽ được tư vấn cặn kẽ, chỉ tốn thời gian – không tốn chi phí. Được cấp Giấy chứng nhận Bảo Hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc tận nơi.

Cần tìm hiểu, gọi ngay 0909556093

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, gọi ngay 0909556093.

Email: trandinh24h@gmail.com

(*) Từ ngày 15/04/2018, Thông tư 220/2010/TT-BTC sẽ hết hiệu lực và thay thế vào đó là Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Quý khách đang phân vân về mua bảo hiểm cháy nổ theo Quy định mới, gọi ngay 0909556093

Bình luận của bạn